A A A

Huurdersbelangen

Meepraten met Kennemer Wonen?
Wij vinden het belangrijk dat huurders meepraten over het beleid. Wij zijn er immers voor U, onze klant.

Samen werken aan uw buurt
Heeft u ideeën om uw buurt leefbaarder te maken? Heeft u een mening over het onderhoud van uw complex of de servicekosten? U kunt hierover meepraten. Uw kennis en mening zijn belangrijk om de woonomgeving te verbeteren. 

Natuurlijk kunt u, uw mening via een brief of een mail doorgeven aan Kennemer Wonen. Wanneer u dit samen doet met buurtgenoten bereikt u meer.
Samenwerken met andere huurders kan in een bewonerscommissie of in een huurdersbelangenorganisatie.

Wat is een bewonerscommissie?
Een bewonerscommissie is een groep bewoners die met Kennemer Wonen praat over hun wooncomplex(en) en buurt. Een bewonerscommissie vertegenwoordigt de bewoners van het wooncomplex/de buurt en behartigt hun belangen. De bewonerscommissie informeert de bewoners van het wooncomplex/de buurt over wat ze doen en wat ze bespreekt met Kennemer Wonen. De leden van de bewonerscommissie zorgen voor draagvlak onder de bewoners. Dit draagvlak wordt zichtbaar door bijvoorbeeld een enquête onder bewoners te houden of een buurtvergadering te organiseren.

Kan ik deelnemen aan een bewonerscommissie of er één oprichten?
Bent u huurder? Dan kunt u zelf deelnemen aan een bewonerscommissie of een bewonerscommissie oprichten. Wilt u weten of er al een bewonerscommissie actief is in uw buurt of wooncomplex? Of wilt u een nieuwe bewonerscommissie oprichten? Neem dan contact op met de lokale huurdersorganisatie (zie de lijst hieronder) of de wijkconsulent van Kennemer Wonen.

Wat mag de bewonerscommissie verwachten?
Kennemer Wonen ondersteunt de bewonerscommissie zodat deze haar werk kan doen. De bewonerscommissie heeft regelmatig en in ieder geval één keer per jaar, contact met een wijkconsulent van Kennemer Wonen.
Een bewonerscommissie krijgt van Kennemer Wonen geld om haar werk goed te doen. Hiermee maakt ze nieuwsbrieven, organiseert ze vergaderingen. Leden van het bestuur kunnen hiermee een opleiding volgen om het werk voor de bewonerscommissie beter te kunnen doen.
Overleg tussen de bewonerscommissie en Kennemer Wonen gaat over onderwerpen die alle bewoners aangaan, zoals leefbaarheid, veiligheid, schoonmaak gemeenschappelijke ruimtes, tuinonderhoud, gepland onderhoud en servicekosten. Het gaat dus niet om vragen die alleen voor u of uw buren gelden.
Wat is een huurdersbelangenorganisatie?
De huurdersbelangenorganisaties behartigen de belangen van alle huurders van Kennemer Wonen. Zij praten met Kennemer Wonen over alle onderwerpen die voor huurders van belang zijn en betrekking hebben op het beheer en beleid voor het hele woningbezit van Kennemer Wonen. Bijvoorbeeld over de huurprijzen, de kwaliteit van de woningen, de verkoop van woningen, het onderhoud, de jaarlijkse huurverhoging, betrokkenheid van bewoners, de leefbaarheid en wonen en zorg.
Kennemer Wonen heeft verschillende huurdersbelangenorganisaties. Er zijn lokale huurdersorganisaties die de belangen van de lokale huurders behartigen. Samen behartigen de huurdersbelangenorganisaties de belangen van alle huurders van Kennemer Wonen.

Ik wil lid worden van een huurdersvereniging

U kunt alleen lid worden van onderstaande huurdersverenigingen.

Stichting Huurdersbelangen Kennemer Wonen Alkmaar Heiloo

Mevrouw W. Amato
Maasstraat 567
1823 XT ALKMAAR
Tel. (072) 512 61 41
info@hb-kennemerwonen.nl
www.hb-kennemerwonen.nl

Huurdersvereniging Duinstee

Mevrouw R. Hof
Postbus 5
1860 AA BERGEN
Tel. 072 509 19 44
info@huurdersvereniging-duinstee.nl
www.huurdersvereniging-duinstee.nl

Stichting Huurdersoverleg De Egmonden

Mevrouw M. Oudewortel
Heegemundehof 13
1935 GH EGMOND BINNEN
Tel. (072) 5066681
marijkeoudewortel@gmail.com

Huurdersvereniging Uitgeest

Mevrouw T.C.M. Deijle-Bruijns
Dokter Brugmanstraat 90B
1911 DR Uitgeest
Tel. (0251) 311 584
theadeijle@casema.nl

Huurdersoverlegorgaan Li-Ak

Mevrouw G. Kuyper-Bruschke
Brugemeester Bosmalaan 10
1906 XJ LIMMEN
Tel. (072) 505 22 67
g.kuyper@quicknet.nl

Huurdersvereniging Castricum

Mevrouw L. Dijkstra
Schoutenbosch 52
1901 PD CASTRICUM
Tel. (0251) 65 60 98
ldijkstra@live.nl

Wilt u meer informatie over wat de Huurdersorganisatie doet, wie momenteel uw belangen vertegenwoordigen bij de Woningstichting, of misschien heeft u wel interesse om uw steentje bij te dragen? Kijkt u dan vooral op de eigen website van de betreffende huurdersorganisatie. Naast de huurdersorganisaties en de bewonerscommissie kent Kennemer Wonen een klantenpanel.

Wat is een klantenpanel?
Het klantenpanel is een groep bewoners aan wie Kennemer Wonen een aantal keer per jaar een digitale vragenlijst stuurt. Kennemer Wonen wil met de antwoorden op de vragen de dienstverlening verbeteren, horen wat bewoners belangrijk vinden. De bewoners uit het panel spreken namens zichzelf. Ze geven hun mening en dienen als klankbord. 
Bent u huurder? Dan kunt u lid worden van het klantenpanel, u kunt zich hier aanmelden.

© Stichting Kennemer Wonen [ Disclaimer ] [ Print ] [ Top van de pagina ]