Benesserlaan - 20 tijdelijke huurwoningen

Kennemer Wonen gaat 20 tijdelijke sociale huurwoningen aan de Benesserlaan in Uitgeest laten bouwen. De woningen zijn bedoeld voor een periode van maximaal 15 jaar en worden toegewezen aan jongeren tot 28 jaar. De woningen bestaan uit 10 studio’s en 10 tweekamerappartementen.

Woningen duurzaam en tijdelijk van aard
De woningen worden gasloos en voorzien van zonnepanelen. Door de hoogwaardige isolatie en de toepassing van een warmtepomp is het energieverbruik van de woningen laag. De huurprijs van de studio’s zal op ca. € 430,- en de tweekamerappartementen op ca. € 550,- komen te liggen (prijspeil 2022). De woningen blijven maximaal 15 jaar staan aan de Benesserlaan. Daarna worden ze verwijderd en wordt de openbare ruimte teruggebracht in de huidige situatie. Na 15 jaar kunnen de woningen op een andere locatie worden hergebruikt.

Planning
De woningen worden nagenoeg kant-en-klaar gebouwd in de woningfabriek van Barli in Uden. Hierdoor kunnen we de doorlooptijd, de transportbewegingen en de werkzaamheden op locatie tot een minimum beperken. Uiteraard doen we er alles aan om te zorgen dat u zo min mogelijk overlast ervaart. Vanwege veiligheidsvoorschriften is het niet toegestaan de bouwlocatie te betreden. 
 
Vanaf de tweede helft van september '23 wordt het bouwvlak voor de woningen uitgegraven en het terrein verder bouwrijp gemaakt. De planning van de werkzaamheden die de komende tijd worden uitgevoerd, is als volgt: 

Periode 

Werkzaamheden 

Vanaf 18 september 

Bouwrijp maken terrein en snoeien van bomen 

Woensdag 11 oktober 

Vervoer van eerste deel woningen naar locatie 

Tussen 11 oktober – 27 oktober 

Afmonteren van deel 1 van de woningen 

Woensdag 25 oktober 

Vervoer van tweede deel woningen naar locatie 

Tussen 25 oktober – 10 november 

Afmonteren van deel 2 van de woningen 

Tussen 6 november – 8 december  

Inrichten openbare ruimte, en resterende 

afbouw van de woningen 

Vanaf 11 december 

Opleveren woningen en gereed voor bewoning