Wat gebeurt er nadat ik een aanvraag voor doorstroomvoorrang heb ingediend?

Bent u een huurder van ons en doet u een aanvraag voor doorstroomvoorrang via SVNK? Dan ontvangt u een reactie op uw aanvraag via een e-mail van de SVNK. 

Wanneer de voorrang wordt toegekend, is deze geldig voor een periode van 2 jaar.

U kunt de voorrang niet verlengen of opnieuw aanvragen. De aanvraag vervalt automatisch. De voorrang vervalt ook zodra u een andere sociale huurwoning via SVNK accepteert of als u niet meer aan de voorwaarden voldoet.