Jaarlijkse huurverhoging en eenmalige huurverlaging 2023

Ieder jaar wordt de huurprijs van uw woning opnieuw bepaald volgens de richtlijnen van de overheid.

Huurt u een woning van Kennemer Wonen? Dan is één van de onderstaande situaties voor u van toepassing:

 • U huurt een sociale huurwoning. U krijgt een reguliere huurverhoging van 2,2%.
 • U huurt een een vrije sector woning. U krijgt een reguliere huurverhoging van 3,1%.
 • U heeft een hoog inkomen en krijgt daarom een inkomensafhankelijke huurverhoging van € 25,00 of € 50,00.
 • U heeft een laag inkomen en krijgt daarom een éénmalige huurverlaging tot een huurprijs van € 575,03.

In de brief staat het gewijzigde huurbedrag en waarop dit bedrag is gebaseerd.

Krijgt u een huurverhoging? Dan ontvangt u ons voorstel rond 20 april.

Krijgt u een huurverlaging? Dan ontvangt u ons voorstel rond 2 mei. 

Waarom verhoogt Kennemer Wonen de huur?

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het verhogen van de huur in deze dure tijden. De maximaal toegestane huurverhoging wordt vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening. Kennemer Wonen streeft ernaar uw huur zo min mogelijk te laten stijgen. Wij mogen jaarlijks de huren verhogen om de stijgende kosten voor beheer en onderhoud van onze woningen te kunnen blijven betalen.

 

Veel gestelde vragen jaarlijkse huurverhoging 2023

Hoeveel wordt mijn huur verhoogd?

U leest in de brief met ons voorstel tot huurverhoging het precieze bedrag van de verhoging. Ook vertellen wij u in de brief waarop wij de verhoging hebben gebaseerd. 

Wanneer wordt de jaarlijkse huurverhoging doorgevoerd?

Elk jaar worden op 1 juli de huurprijzen in Nederland aangepast volgens richtlijnen van de overheid.

Ik ben het niet eens met de huurverhoging. Wat kan ik doen?

Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging dan kunt u tot 1 juli van dat jaar een bezwaarschrift aan ons sturen. Dit bezwaarschrift moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke dit zijn, kunt u lezen op de website van de huurcommissie. 

Nadat wij uw bezwaar tegen de huurverhoging hebben ontvangen zullen wij deze beoordelen.

Komen we er samen niet uit? Dan stuurt Kennemer Wonen uw bezwaar door naar de huurcommissie. Aan de beoordeling door de huurcommissie zijn kosten verbonden, zowel voor u als voor ons. Als de huurcommissie uw bezwaar redelijk vindt, krijgt u uw geld terug.

Meer weten over de jaarlijkse huurverhoging?

Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? Kijk dan ook eens in onze kennisbank. U mag natuurlijk ook bellen naar (072) 8222 888 of een e-mail sturen naar info@kennemerwonen.nl.

Veel gestelde vragen over de éénmalige huurverlaging 2023

Hoeveel wordt de huur verlaagd?

De huur wordt verlaagd naar € 575,03. Er geldt wel een aantal spelregels met betrekking tot het type huishouden ten opzichte van de inkomensgrens. Zie hiervoor de website van de Rijksoverheid.

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Of u in aanmerking komt voor de huurverlaging in 2023 hangt af van: uw huur, uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden.

De huurverlaging geldt alleen voor huurders van een sociale huurwoning bij een woningcorporatie. De ingangsdatum van het huurcontract moet op of voor 1 maart 2023 liggen.

Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u automatisch bericht van ons. 

Een handig hulpmiddel vindt u hier: Schema eenmalige huurverlaging 2023

Huurt u een woning in de vrije sector? Dan komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.

Wat zijn de voorwaarden om voor huurverlaging in aanmerking te komen?

De overheid heeft de volgende voorwaarden opgesteld:

 • De verhuurder is een woningcorporatie (geen vastgoedbelegger of particulier);
 • De kale huur is hoger dan € 575,03 per maand;
 • U heeft een laag inkomen;
 • U huurt een zelfstandige woning of een woonwagen (geen kamers);
 • U huurt een sociale huurwoning (geen vrije sectorwoning met geliberaliseerde huurprijs);
 • U bent op 1 maart 2023 ingeschreven én wonend in de woning waarvan de huur moet worden verlaagd.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Woonbond

Denkt u dat u aan alle voorwaarden voldoet, maar krijgt u geen bericht van ons?

De Belastingdienst kijkt naar het inkomen dat u had in 2021. Indien uw inkomen in 2022 is gedaald, komt u mogelijk toch in aanmerking voor huurverlaging. Uw inkomen moet dan minimaal zes maanden lang lager zijn dan de geldende inkomensgrens.

In principe ontvangt u automatisch bericht van ons. Heeft u op 1 juni 2023 nog geen bericht gekregen en denkt u dat u wel aan de voorwaarden voldoet, neem dan contact met ons op.

In dat geval kunt u de huurverlaging zelf aanvragen via aanvraag eenmalige huurverlaging 2023.  

Meer weten over de éénmalige huurverlaging 2023?

Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? Kijk dan eens in onze kennisbank. U mag natuurlijk ook bellen naar (072) 8222 888 of een e-mail sturen naar info@kennemerwonen.nl.

Veel gestelde vragen over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2023

Wat is een Inkomensafhankelijke huurverhoging?

Een inkomensafhankelijke huurverhoging is een extra huurverhoging die gevraagd kan worden aan huurders van een sociale huurwoning die een (hoger) middeninkomen hebben. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Hoe hoog mag de inkomensafhankelijke huurverhoging maximaal zijn?

De inkomensafhankelijke huurverhoging mag maximaal € 50,00 per maand zijn.

Als u in aanmerking komt voor een inkomensafhankelijke huurverhoging, ontvangt u hier automatisch een brief over. In deze brief staat het bedrag waarmee uw huur op basis van uw inkomen wordt verhoogd.

Hoe weet Kennemer Wonen dat ze mij in 2023 een inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen geven?

Hoe weet Kennemer Wonen dat ze mij in 2023 een inkomensafhankelijk huurverhoging kunnen geven?

De Belastingdienst geeft ons door in welke inkomenscategorie (hoger middeninkomen of hoog inkomen) uw inkomen in 2021 viel. Zij geven dus niet de hoogte van uw inkomen door. We gebruiken deze informatie alleen om de inkomensafhankelijke huurverhoging vast te stellen en niet voor andere doeleinden.

Kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Ja, het is mogelijk om bezwaar te maken. U moet dan voor 1 juli 2023 een bezwaarschrift aan ons opsturen. U kunt hiervoor het bezwaarschrift van de huurcommissie gebruiken. Dit kunt u vinden op de website van de Huurcommissie (huurcommissie).

Wat doet Kennemer Wonen met mijn bezwaar?
Wij beoordelen uw bezwaar:

 • Zijn wij het niet eens met uw bezwaar? Dan hoort u dat van ons. Wij laten u weten waarom wij het niet met u eens zijn. Wij proberen er samen met u uit te komen. Lukt dit niet, dan vragen wij de huurcommissie een uitspraak te doen.
 •  Zijn wij het eens met uw bezwaar? Dan ontvangt u een schriftelijke bevestiging over de (gedeeltelijke) aanpassing van de huurverhoging.

Meer informatie over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2023?

Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? Kijk dan ook eens in onze kennisbank. U mag natuurlijk ook bellen naar (072) 8222 888 of een e-mail sturen naar info@kennemerwonen.nl.