Eenmalige huurverlaging 2023

In 2023 kunnen huurders met een sociale huurwoning van een woningcorporatie met een huur boven 575,03 en een laag inkomen recht hebben op een eenmalige huurverlaging. Als u in aanmerking komt voor deze eenmalige huurverlaging, dan krijgt u van ons automatisch bericht. U hoeft daar niets voor te doen. 

Veel gevraagd over Eenmalige huurverlaging 2023

Wat zijn de voorwaarden om voor huurverlaging in aanmerking te komen?

Algemeen

De overheid heeft de volgende voorwaarden opgesteld:

 • De verhuurder is een woningcorporatie (geen vastgoedbelegger of particulier);
 • De kale huur is hoger dan € 575,03 per maand;
 • U heeft een laag inkomen;
 • U huurt een zelfstandige woning of een woonwagen (geen kamers);
 • U huurt een sociale huurwoning (geen vrije sectorwoning met geliberaliseerde huurprijs);
 • U bent op 1 maart 2023 ingeschreven én wonend in de woning waarvan de huur moet worden verlaagd.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Woonbond

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Algemeen

Of u in aanmerking komt voor de huurverlaging in 2023 hangt af van: uw huur, uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden.

De huurverlaging geldt alleen voor huurders van een sociale huurwoning bij een woningcorporatie. De ingangsdatum van het huurcontract moet op of voor 1 maart 2023 liggen.

Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u automatisch bericht van ons. 

Een handig hulpmiddel vindt u hier: Schema eenmalige huurverlaging 2023

Huurt u een woning in de vrije sector? Dan komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.

Denkt u dat u aan alle voorwaarden voldoet, maar krijgt u geen bericht van ons?

Algemeen

De Belastingdienst kijkt naar het inkomen dat u had in 2021. Indien uw inkomen in 2022 is gedaald, komt u mogelijk toch in aanmerking voor huurverlaging. Uw inkomen moet dan minimaal zes maanden lang lager zijn dan de geldende inkomensgrens.

In principe ontvangt u automatisch bericht van ons. Heeft u op 1 juni 2023 nog geen bericht gekregen en denkt u dat u wel aan de voorwaarden voldoet, neem dan contact met ons op.

In dat geval kunt u de huurverlaging zelf aanvragen.  

Welke stukken hebben wij van u nodig om uw aanvraag eenmalige huurverlaging 2023 te kunnen beoordelen?

Algemeen

 1. Een verklaring over uw huishouden die u zelf maakt en ondertekent. In de verklaring staat het aantal personen en de leeftijden met wie u in huis woont.
 2. Een zelf opgestelde en ondertekende verklaring over het inkomen van het huishouden. Hier moet minimaal in staan:
 • Een schatting van het actuele gezamenlijk bruto-inkomen van alle bewoners. Neem in uw berekening het volgende mee:
  • Inkomen uit arbeid en/of uitkering,
  • Vakantiegeld (ja/nee, hoogte),
  • Eventuele 13e maand,
  • Eventuele inkomen uit onderneming of freelance-activiteiten.

Bij te voegen bewijsstukken:·      

 • Bij loon of uitkering per persoon:
  • 1 loonstrook/uitkeringsspecificatie van de eerste maand van de inkomensdaling, tenminste 6 maanden geleden.
  • 1 loonstrook/uitkeringsspecificatie van de laatste maand voor de aanvraag.
 • Bij inkomen uit onderneming per persoon:
  • Een schatting van de winst over de voorafgaande 6 maanden.
 • Bij inkomen uit overige werkzaamheden (niet uit loondienst/uitkering en geen inkomen uit onderneming) per persoon:
  • Een schatting van het bruto-inkomen van de voorafgaande 6 maanden uit de opbrengsten van die werkzaamheden minus de daarvoor gemaakte kosten.

Hoeveel wordt de huur verlaagd?

Algemeen

De huur wordt verlaagd naar € 575,03. Er geldt wel een aantal spelregels met betrekking tot het type huishouden ten opzichte van de inkomensgrens. Zie hiervoor de website van de Rijksoverheid.

Wat gebeurt er bij een woning die voor 1 juli 2023 een huurprijs onder de € 575,03 heeft, en die na de huurverhoging van 1 juli 2023 daarboven uitkomt?

Algemeen

Voor huurders die, door de huurverhoging boven € 575,03 zouden uitkomen en een lager inkomen hebben, wordt de huur afgetopt. Krijgt u toch een huurverhoging en denkt u in aanmerking te komen voor huurverlaging, dan kunt u een verzoek tot huurverlaging indienen.

U kunt onze website in de gaten houden voor actuele informatie over de jaarlijkse huurverhoging en eenmalige huurverlaging van dit jaar.

Wanneer mag Kennemer Wonen de huur, na een huurverlaging, voor het eerst weer verhogen?

Algemeen

Als de ingangsdatum van de huurverlaging nog in 2023 valt, dan mag de huur bij de volgende jaarlijkse huuraanpassing in 2024 worden verhoogd. Valt de ingangsdatum van de huurverlaging in 2024 of zelfs in 2025, dan is dit niet toegestaan. Voor die woningen mag dat pas weer in respectievelijk 2025 of 2026.

Stel: u heeft in (2023) een huurverlaging gekregen, dan mag Kennemer Wonen de huur pas weer per 1 juli 2024 verhogen.

U kunt onze website in de gaten houden voor actuele informatie over de jaarlijkse huurverhoging en de éénmalige huurverlaging van dit jaar.