Eenmalige huurverlaging 2023

In 2023 kunnen huurders met een sociale huurwoning van een woningcorporatie met een huur boven 575,03 en een laag inkomen recht hebben op een eenmalige huurverlaging. Als u in aanmerking komt voor deze eenmalige huurverlaging, dan krijgt u van ons automatisch bericht. U hoeft daar niets voor te doen. 

Veel gevraagd over Eenmalige huurverlaging 2023

Wat zijn de voorwaarden om voor huurverlaging in aanmerking te komen?

Algemeen

De overheid heeft de volgende voorwaarden opgesteld:

 • De verhuurder is een woningcorporatie (geen vastgoedbelegger of particulier);
 • De kale huur is hoger dan € 575,03 per maand;
 • U heeft een laag inkomen;
 • U huurt een zelfstandige woning of een woonwagen (geen kamers);
 • U huurt een sociale huurwoning (geen vrije sectorwoning met geliberaliseerde huurprijs);
 • U bent op 1 maart 2023 ingeschreven én wonend in de woning waarvan de huur moet worden verlaagd.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Woonbond

Kom ik in aanmerking voor de éénmalige huurverlaging 2023?

Algemeen

Of u in aanmerking komt voor de huurverlaging in 2023 hangt af van: uw huur, uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden.

De huurverlaging geldt alleen voor huurders van een sociale huurwoning bij een woningcorporatie. De ingangsdatum van het huurcontract moet op of voor 1 maart 2023 liggen.

Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u automatisch bericht van ons. 

Een handig hulpmiddel vindt u hier: Schema eenmalige huurverlaging 2023

Huurt u een woning in de vrije sector? Dan komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.

Welke bewijsstukken moet ik aanleveren om in aanmerking voor éénmalige huurverlaging te komen?

Algemeen

 1. Een verklaring over uw huishouden die u zelf maakt en ondertekent. In de verklaring staat het aantal personen en de leeftijden met wie u in huis woont.
 2. Een zelf opgestelde en ondertekende verklaring over het inkomen van het huishouden. Hier moet minimaal in staan:
 • Een schatting van het actuele gezamenlijk bruto-inkomen van alle bewoners. Neem in uw berekening het volgende mee:
  • Inkomen uit arbeid en/of uitkering,
  • Vakantiegeld (ja/nee, hoogte),
  • Eventuele 13e maand,
  • Eventuele inkomen uit onderneming of freelance-activiteiten.

Bij te voegen bewijsstukken:·      

 • Bij loon of uitkering per persoon:
  • 1 loonstrook/uitkeringsspecificatie van de eerste maand van de inkomensdaling, tenminste 6 maanden geleden.
  • 1 loonstrook/uitkeringsspecificatie van de laatste maand voor de aanvraag.
 • Bij inkomen uit onderneming per persoon:
  • Een schatting van de winst over de voorafgaande 6 maanden.
 • Bij inkomen uit overige werkzaamheden (niet uit loondienst/uitkering en geen inkomen uit onderneming) per persoon:
  • Een schatting van het bruto-inkomen van de voorafgaande 6 maanden uit de opbrengsten van die werkzaamheden minus de daarvoor gemaakte kosten.

Tot welk bedrag wordt de huur verlaagd als ik recht heb op éénmalige huurverlaging 2023?

Algemeen

De huur wordt verlaagd naar € 575,03. Er geldt wel een aantal spelregels met betrekking tot het type huishouden ten opzichte van de inkomensgrens. Zie hiervoor de website van de Rijksoverheid.

Vraagt u vanaf december 2023  huurverlaging aan op basis van de wet 'eenmalige huurverlaging' dan wordt uw huur verlaagd naar € 577,91. Dit geldt alleen als uw verzoek wordt toegekend.

Wanneer mag Kennemer Wonen de huur, na een huurverlaging, voor het eerst weer verhogen?

Algemeen

Als de ingangsdatum van de huurverlaging nog in 2023 valt, dan mag de huur bij de volgende jaarlijkse huuraanpassing in 2024 worden verhoogd. Valt de ingangsdatum van de huurverlaging in 2024 of zelfs in 2025, dan is dit niet toegestaan. Voor die woningen mag dat pas weer in respectievelijk 2025 of 2026.

Stel: u heeft in 2023 een huurverlaging gekregen, dan mag Kennemer Wonen de huur pas weer per 1 juli 2024 verhogen.

U kunt onze website in de gaten houden voor actuele informatie over de jaarlijkse huurverhoging en de éénmalige huurverlaging van dit jaar.