Nul op de meter woning

Een Nul op de meter woning (afgekort NOM-woning) is een woning waarvan het energieverbruik op jaarbasis nul is. Dat betekent dat de hoeveelheid verbruikte energie gelijk is aan de hoeveelheid opgewekte energie. Dit wordt gerealiseerd door gebruik te maken van slimme energiebesparende en energieopwekkende oplossingen. Denk aan zeer goede isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, warmteterugwinning uit ventilatielucht, zonneboilers en drievoudig glas. Vaak betaalt u in ruil voor deze NOM woning een Energie Prestatie Vergoeding.

Veel gevraagd over Nul op de meter woning

Wat is een Nul op de Meter (NOM) woning?

Een Nul op de meter woning (afgekort NOM-woning) is een woning waarvan het energieverbruik op jaarbasis nul is. Dat betekent dat de hoeveelheid verbruikte energie gelijk is aan de hoeveelheid opgewekte energie. Dit wordt gerealiseerd door gebruik te maken van slimme energiebesparende en energieopwekkende oplossingen. Denk aan zeer goede isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, warmteterugwinning uit ventilatielucht, zonneboilers en drievoudig glas. Vaak betaalt u in ruil voor deze NOM woning een Energie prestatie Vergoeding.

Wat is een Energie Prestatie Vergoeding (EPV)?

De Energie Prestatie Vergoeding (EPV) is een bedrag dat u als huurder aan Kennemer Wonen betaalt voor uw zeer energiezuinige woning (NOM). Wij zorgen ervoor dat uw woning zelf energie opwekt en zeer goed is geïsoleerd. Hiervoor mogen wij aan u een vergoeding vragen die de extra investering (deels) compenseert. Dit is de EPV.

Hoe hoog wordt de Energie Prestatie Vergoeding (EPV)?

De Energie Prestatie Vergoeding (EPV) wordt bepaald aan de hand van de wettelijk vastgestelde EPV berekening. Deze bepaald hoeveel wij u maximaal in rekening mogen brengen. Kennemer Wonen brengt daarvan slechts 2/3 deel in rekening met een maximum van wat een gemiddeld gezin in Nederland volgens het NIBUD maandelijks verbruikt. Dit EPV wordt elk jaar aangepast aan de inflatie.

Krijg ik geen energierekening meer als ik woon in een Nul op de Meter woning (NOM)?

Bij deze woningen ontvangt u nog steeds een rekening van de energieleverancier. De vaste kosten, die het energiebedrijf bij u in rekening brengt, komen voor uw rekening. Daarnaast moet u variabele kosten betalen als blijkt dat u aan het einde van het jaar meer energie heeft verbruikt dan opgewekt is door uw woning. Dit extra verbruik brengt het energiebedrijf bij u in rekening. Heeft u minder energie verbruikt? Dan krijgt u geld terug van het energiebedrijf.

Hoe kom ik er achter of ik voor energie moet bijbetalen of juist terugkrijg?

Verbruik en opwek van energie in een NOM/EPV woning wordt door Kennemer Wonen gemonitoord. Dat betekent dat u op elk moment van de dag via een mobiele app of na inlog op de juiste website inzicht kunt krijgen in opwek en verbruik. Tevens ziet u dan ook of uw verbruik binnen de "woning bundel" blijft. Blijft u binnen deze "bundel" dan betaalt u aan het eind van het jaar niets bij. Klik voor meer informatie op deze link.

Ik heb bezwaar tegen de hoogte van de EPV vergoeding. Wat moet ik doen?

Bent u het niet eens met de hoogte van de voorgestelde EPV? Of vindt u dat de woning onvoldoende energie opwekt? Dan kan u bezwaar maken bij Kennemer Wonen. Worden wij het niet eens? Dan kunt u het geschil aan de huurcommissie voorleggen. Geeft de huurcommissie u gelijk? Dan betaalt u een lagere of helemaal geen EPV meer aan ons.

Wat zijn de voordelen voor mij als huurder van een NOM (Nul op de Meter) woning?

U heeft een comfortabele en duurzame woning tegen dezelfde woonlasten.

Hoe wordt de EPV uitgedrukt?

De EPV is een bedrag per m2 gebruikersoppervlak van de woonruimte per maand. Voor de oppervlakte wordt uitgegaan van de gebruikersoppervlakte van de woning.

Heeft de EPV vergoeding invloed op mijn huur en/of huurtoeslag?

Nee, de EPV heeft geen invloed op uw huur of huurtoeslag. Wel wordt de EPV jaarlijks geïndexeerd per 1 juli.