Eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 hebben huurders van corporaties met een hoge huur en laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging. Als u in aanmerking komt voor deze eenmalige huurverlaging, dan krijgt u van ons in maart 2021 bericht. U hoeft daar niets voor te doen.

Een overzichtelijk schema vindt u hier.

Wilt u direct huurverlaging aanvragen? Klik hier.

Veel gevraagd over Eenmalige huurverlaging 2021

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging in 2021 hangt af van: uw huur, uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden. De huurverlaging geldt alleen voor huurders van een sociale huurwoning bij een woningcorporatie. Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u in maart 2021 automatisch bericht van ons.

Is uw netto huur lager dan €633,25? Dan komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.

Denkt u dat u aan alle voorwaarden voldoet, maar krijgt u geen bericht van ons?

De Belastingdienst kijkt naar het inkomen dat u had in 2019. Indien uw inkomen in 2020 is gedaald komt u mogelijk toch in aanmerking voor huurverlaging. Uw inkomen moet dan minimaal zes maanden lang lager zijn dan de geldende inkomensgrens. In dat geval kunt u de huurverlaging zelf aanvragen.

Hoeveel wordt de huur verlaagd?

Hoeveel uw huur wordt verlaagd hangt af van de hoogte van uw huur. De huur wordt verlaagd tot net onder de aftoppingsgrens die geldt voor uw type huishouden. De aftoppingsgrens is een begrip uit de huurtoeslag. Als uw huurprijs hoger is dan deze grens, wordt uw huurtoeslag ‘afgetopt’ ofwel verlaagd. Deze verschilt per type huishouden. Is uw huur veel hoger dan deze aftoppingsgrens, dan krijgt u een forse huurverlaging. Ligt uw huur maar een paar euro boven de aftoppingsgrens, dan gaat het om een kleine huurverlaging.

Mag de corporatie na een huurverlaging vóór 1 juli 2021, de huur per 1 juli 2021 verhogen conform de reguliere huuraanpassing?

Nee. De aftoppingsgrenzen worden bepaald per 1 januari 2021. Een huishouden dat een huurverlaging heeft gekregen tot de aftoppingsgrens, mag dus geen huurverhoging krijgen per 1 juli 2021.

U kunt onze website in de gaten houden voor actuele informatie over de jaarlijkse huurverhoging van dit jaar.

Welke stukken hebben wij van u nodig om uw aanvraag eenmalige huurverlaging 2021 te kunnen beoordelen?

  1. Een verklaring over uw huishouden die u zelf maakt en ondertekent. In de verklaring staat het aantal personen en de leeftijden met wie in huis woont.

  2. Een inkomensverklaring van de belastingdienst van 2020 of een bewijs van het inkomen van alle inwonende personen over de afgelopen zes maanden. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee. Dit kan zijn: een set salarisstroken, uitkeringsspecificaties of bijvoorbeeld een verklaring van een boekhouder als u zzp’er bent.