warmtewet

Vanaf 1 januari 2014 geldt de Warmtewet. De Warmtewet heeft betrekking op huurders die hun warmte en warm water krijgen van een gemeenschappelijke verwarming. Denk bijvoorbeeld aan blokverwarming. Wanneer u een eigen verwarmingsketel heeft, is deze wet voor u niet van toepassing.

Vanaf 1 januari 2014 wordt Kennemer Wonen niet meer alleen gezien als uw verhuurder die energie voor u doorgeeft, maar ook als uw formele 'energieleverancier'.

Veel gevraagd over warmtewet

Hoe vraag ik storingscompensatie aan?

U kunt een storingscompensatie schriftelijk aanvragen onder vermelding van ‘compensatie storing collectieve installaties’. Vermeld uw naam, adres en storingsdatum. Ook moet u aangeven of u geen verwarming heeft gehad of geen warm water. En hoe lang de storing ongeveer heeft geduurd.

Ik heb een eigen cv-ketel. Is de Warmtewet dan voor mij van toepassing?

Nee. De Warmtewet gaat over de kosten en levering van warmte van gezamenlijke installaties voor verwarming en eventueel warm water, zoals bijvoorbeeld blokverwarming en stadverwarming.

Wat is een leveringsovereenkomst?

Per 1 januari 2014 dient volgens de Warmtewet levering van warmte en/of warmtapwater plaats te vinden op grond van een leveringsovereenkomst. Huurders krijgen vanaf 1 januari 2014 een aangepaste huurovereenkomst en een aparte leveringsovereenkomst.

Mag ik mijn eigen installateur kiezen voor het plaatsen van mijn boiler, geiser of cv-ketel?

De wet gaat niet over individuele installaties. De wet gaat ook niet over de installaties zelf maar over de tarieven hiervan en de levering.

Wat houdt het maximumtarief in?

In de Warmtewet staat dat er een maximumprijs voor warmte is. Deze prijs wordt elk jaar vastgesteld door ACM (Autoriteit Consument & Markt). De maximumprijs is gebaseerd op een gemiddelde consument die gas gebruikt op basis van een individuele verwarmingsketel.

U betaalt dus niet meer voor warmte dan wanneer u gas zou verbruiken. Hoeveel u betaalt, hangt natuurlijk af van uw verwarmingsgebruik.

Waarom een warmtewet?

Deze wet zorgt ervoor dat gebruikers van gemeenschappelijke verwarming niet te veel betalen voor hun warmte en warm water. Zij kunnen namelijk niet zelf hun energieleverancier kiezen. De Warmtewet garandeert dat de energieprijs voor deze gebruikers nooit hoger is dan het maximum dat in de Warmtewet is vastgelegd.

 

Wat heb ik aan de Warmtewet?

Omdat u een gezamenlijke installatie voor verwarming en eventueel warm water heeft in uw wooncomplex, kunt u niet zelf een energieleverancier kiezen. Uw energieleverancier is en blijft Kennemer Wonen. De Warmtewet beschermt u als consument. De Wet voorkomt dat u teveel betaalt of tegen slechte voorwaarden geleverd krijgt.

Wie bepaalt het tarief dat ik moet betalen?

Kennemer Wonen bepaalt zelf het tarief. Met nu voor u de garantie dat het altijd onder het maximale tarief zal blijven, zoals door de nieuwe Warmtewet bepaald.

Wat regelt de Warmtewet voor mij?

Per 1 januari 2014 is het volgende wettelijk geregeld:

 • Er zijn vanaf 1 januari 2014 landelijke maximumtarieven voor warmte. Kennemer Wonen mag niet méér rekenen dan die tarieven.
 • Wanneer u recht hebt op compensatie bij een langdurige storing.
 • Wat er in de overeenkomst tussen u en Kennemer Wonen moet staan, bijvoorbeeld
  over de kwaliteit van de te leveren warmte en dienstverlening.
 • Uw rechten en plichten bij het meten van uw warmteverbruik.
 • Als u bij een meningsverschil met Kennemer Wonen er samen niet uit komt, dan kunt
  u naar een Geschillencommissie stappen. Want alle warmteleveranciers moeten
  vanaf 1 januari 2014 aangesloten zijn bij zo’n Geschillencommissie. Een
  Geschillencommissie beslist bij een meningsverschil wie er gelijk heeft.

Meer vragen (8)