Centrumplan Uitgeest (onderdeel van project Living your Dream)

Kennemer Wonen is betrokken bij het nieuwbouwplan op de zogenaamde bibliotheeklocatie (ook wel project Living your Dream genoemd) in het centrum van Uitgeest. In dit plan worden ook veertien sociale huurwoningen gebouwd.

Veertien sociale huurappartementen
Gemeente Uitgeest heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met M3 Projectontwikkeling voor het hele plan met 47 appartementen. De nieuwbouw bestaat uit een haakvormig gebouw in 3 lagen.

De 14 sociale huurappartementen bestaan uit 10 driekamerwoningen en 4 tweekamerwoningen.  Het worden Nul-op-de-meter (NOM)- woningen, die door middel van zonnepanelen in de eigen energiebehoefte voorzien.  De appartementen hebben een terras of loggia (inpandig balkon) als buitenruimte. (zie rode cirkel in de afbeelding voor de locatie van de 14 sociale huurappartementen).

Planning
Als de procedures vlot verlopen, wordt in het najaar van 2022 gestart met de bouw. De woningen worden dan in 2023 opgeleverd.

Toewijzing en voorrang
De appartementen worden vanaf de 2de helft van 2023 door Kennemer Wonen voor verhuur aangeboden via SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland). Senioren uit Uitgeest die een eengezinswoning in de sociale huur achterlaten, krijgen voorrang bij de toewijzing van de driekamer-appartementen.  Bij de toewijzing van de tweekamer-appartementen krijgen overige inwoners van Uitgeest die een sociale huurwoning achterlaten voorrang.