Duin & Bosch

Kennemer Wonen ontwikkelt een plan voor 48 sociale huurwoningen op het terrein van Duin & Bosch. Dit gaat om de locatie waar voorheen De Clinghe stond, aan de vijver tegenover het hoofdgebouw. Op het terrein van Duin & Bosch worden naast sociale woningbouw ook koopwoningen en zorgvastgoed gerealiseerd.

48 sociale huurappartementen
Gemeente Castricum heeft eind 2017 het besluit genomen om mee te werken aan de wijziging van het bestemmingsplan die nodig is voor de nieuwbouw. De 48 sociale huurappartementen komen in twee gebouwen van vier lagen. In het project is veel aandacht voor 'natuur-inclusief' bouwen. Dat is een verzamelterm voor tal van maatregelen om natuur te integreren in nieuwbouw.

Planning

Mei 2022 - Juni 2022 Start bouwrijp maken en aanleggen nieuwe riolering vanaf de bouwkavel naar de Oude Parklaan aangelegd. Het bouwrijp maken is eind juni 2022 afgerond.
Juli 2022 - Aug 2022 Vanaf de tweede week van juli 2022 worden de nutsvoorzieningen zoals kabels en leidingen aangelegd. Deze werkzaamheden worden in de zomer van 2022 afgerond.
Aug 2022 - Sep 2022 Eind augustus 2022 start Bouwbedrijf Tervoort met de inrichting van het bouwterrein. Aansluitend start het heiwerk (van korte paaltjes) in de eerste week van september.
Voorjaar 2023 In het voorjaar van 2023 is het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt waarna de woningen verder worden afgebouwd.
Na de zomer van 2023 De oplevering van de nieuwbouw en verzorgen van de terreininrichting.

De oplevering van de nieuwbouw en de terreininrichting vindt plaats na de zomer van 2023. De appartementen worden verhuurd via SVNK.

Meer informatie
Meer informatie over de plannen, inclusief een sfeerimpressie en de presentaties die in 2016 en in maart 2021 zijn getoond, vindt u terug bij 'Gerelateerde documenten' op deze pagina.