Noordergeestkerk en omgeving

Kennemer Wonen en de gemeente Heiloo werken samen aan een woningbouwplan. Het betreft de bouw van 15 sociale huurwoningen (kleine eengezinswoningen) op het terrein van de voormalige Noordergeestkerk (10 woningen) en de nabijgelegen parkeerplaats (5 woningen).

Sociale huurwoningen
In Heiloo is behoefte aan (kleine) grondgebonden sociale huurwoningen, voor met name 1- en 2 persoonshuishoudens. Het terrein aan de Noordergeestkerk biedt goede mogelijkheden om hier invulling aan te geven en dit type woningen toe te voegen aan onze woningvoorraad in Heiloo.

Inrichting openbare ruimte
De samenwerking tussen de gemeente Heiloo en Kennemer Wonen biedt kansen om tot een beter stedenbouwkundig plan te komen. Door de bouw van de 15 woningen te koppelen aan de herinrichting van de openbare ruimte, wordt een meerwaarde gecreëerd. Wij kunnen de bouw van de woningen optimaal afstemmen op de indeling van de openbare ruimte en andersom. Zo wordt de kwaliteit van de openbare ruimte behouden die kenmerkend is voor Heiloo: brede open groene gazons met bomen waarin de woningen mooi in het geheel passen.

Duurzaam bouwen en parkeergelegenheid
De hoeveelheid parkeerplaatsen in het plangebied blijft gelijk. Er komen 21 extra parkeerplaatsen bij die nodig zijn voor de nieuwe woningen. De woningen worden duurzaam gebouwd met zonnepanelen. Ook de openbare ruimte wordt zo duurzaam mogelijk ingericht.

Tijdelijk veranderde situatie parkeren
Gemeente Heiloo heeft aanvullende maatregelen getroffen om het (bouw)verkeer en parkeren in goede banen te leiden.
Kijk voor de (tijdelijk) veranderde parkeersituatie op de site van gemeente Heiloo

Start van de bouw 
Begin februari '19 start de bouw van de 15 woningen. De ruwbouw van de woningen is voor de zomer klaar. Na de zomer start de afbouw. De woningen worden naar verwachting eind 2019 opgeleverd en aansluitend verhuurd via SVNK. Omwonenden zijn hierover geïnformeerd per brief.

Nieuwbouwplan, tekeningen en documenten
Sfeerimpressies, informatie voor omwonenden en tekeningen van het nieuwbouwplan vindt u hieronder terug bij 'Gerelateerde documenten'. Zodra de route voor het bouwverkeer met de gemeente is vastgesteld, vindt u deze informatie ook terug op deze site.

Via deze pagina houden we u op hoogte van de ontwikkelingen, met o.a. de planning, kaarten en schetsplannen.

Woning informatie

Kenmerken

Type
Nieuwbouwprojecten
Plaats
Heiloo
Aantal woningen
15
Samenwerking

Gemeente Heiloo

Verhuur

De woningen worden verhuurd via SVNK: http://www.svnk.nl

Woningtypes

Gerelateerde pagina's