Oosterkimschool

Kennemer Wonen en WoonGraag* hebben een plan ontwikkeld voor totaal 15 grondgebonden woningen op de locatie van de voormalige Oosterkimschool aan de Bovenweg 6 in Schoorl. Kennemer Wonen neemt daarvan 8 woningen af en zal deze gaan verhuren in de sociale sector. De overige 7 woningen worden door WoonGraag in de vrije sector verhuurd.

Planning
Alle direct omwonenden worden nauw betrokken bij de totstandkoming van het plan. Op 27 februari 2019 is het voorlopig Ruimtelijk Kader gepresenteerd  tijdens een inloopbijeenkomst voor de omwonenden. De belanghebbenden en omwonenden kregen de gelegenheid om te reageren op het plan. Deze reacties worden verwerkt in samenspraak met de gemeente. De planning ziet er globaal als volgt uit;

Informeren omwonenden en belanghebbenden 27 februari 2019
Reacties buurt, belanghebbenden en raadsleden verwerken Maart 2019
Definitief Ruimtelijk Kader wordt aangeboden aan de gemeenteraad voor besluitvorming Eind 2019
Opstarten ruimtelijk procedure (ontwerp bestemmingsplan) Eind 2019
Indicatie start bouw Juli 2020
Indicatie oplevering Juli 2021*WoonGraag is een ervaringsgestuurde totaalaanpak voor het realiseren van betaalbare levensloopgeschikte huur- en koopwoningen in verschillende types voor iedereen. WoonGraag begeleidt het gehele proces vanaf het eerste initiatief tot oplevering. Ook in de gebruiksfase wordt ondersteuning geboden. Bijvoorbeeld bij de coördinatie van het vastgoedbeheer of het inschakelen van ondersteunende diensten. www.woongraag.nl

Woning informatie

Kenmerken

Type
Nieuwbouwprojecten
Status
Gepland
Plaats
Schoorl
Startdatum
juli 2020
Gereed
juli 2021
Aantal woningen
8

Woningtypes

Gerelateerde pagina's