Verspyckweg

Kennemer Wonen heeft jaren geleden zes verouderde woningen aan de Verspyckweg in Bergen aan Zee gesloopt met als doel hier nieuwbouw te realiseren. In de loop van de jaren zijn er verschillende plannen ontwikkelt en gepresenteerd aan de gemeente en omwonenden. Alle reacties zijn verwerkt en hebben ertoe geleid dat er nu een plan ligt waarbij 12 eengezinswoningen worden gerealiseerd.

De woningen worden in kleine clusters van 4x3 woningen gerealiseerd en krijgen allen een klein terras. De overige buitenruimte wordt passend binnen het duinlandschap ingericht en is voor algemeen gebruik door bewoners. De bergingen van de woningen liggen centraal in het plan tussen de bouwblokken. Alle woningen hebben twee bouwlagen zonder kap, waardoor de dakrand niet hoger is dan 6,5 meter. Op het terrein worden 20 parkeerplaatsen voor eigen gebruik gerealiseerd, voldoende voor alle bewoners en hun bezoekers.

Duurzaamheidsambitie
De woningen worden zeer duurzaam en toekomstbestendig uitgevoerd. Zo voldoen de woningen aan de (rollator) toegankelijk eisen van Kennemer Wonen en komt er geen gasaansluiting. Op de daken worden zonnepanelen aangebracht en in de woning een lucht-water combi warmtepomp en extra isolatieglas. Door de combinatie van bouwkundige maatregelen en toegepaste installaties kunnen de woningen all-electric en als nul-op-de-meter worden uitgevoerd. Hiermee voldoen de woningen aan de laatste eisen ten aanzien van duurzaamheid.

Planning
Het bestemmingsplan is in juli 2018 vastgesteld en onherroepelijk geworden. De vervolgens door Kennemer Wonen ingediende omgevingsvergunning (vroegere bouwvergunning) is inmiddels ook onherroepelijk. Voordat kan worden gestart met de bouw wordt de locatie bouwrijp gemaakt, oude leidingen worden verwijderd, het terrein geëgaliseerd en er wordt gesnoeid. Deze werkzaamheden worden in het voorjaar van 2019 uitgevoerd. Planning is dat de bouw van de woningen in mei/ juni van dit jaar kan beginnen.

Toewijzing woningen
De woningen worden voor verhuur aangeboden via het woonruimteverdelingssysteem SVNK. Ongeveer een half jaar voor oplevering van de woningen zal de advertentie op de SVNK website verschijnen.

 
Woning informatie

Kenmerken

Type
Nieuwbouwprojecten
Status
Gepland
Plaats
Bergen aan Zee
Startdatum
Medio 2019
Gereed
Begin 2020
Aantal woningen
12
Verhuur

De woningen worden verhuurd via SVNK: http://www.svnk.nl/