Kanaalweg 7-9

Twee woningen voor kwetsbare mensen
Het plan omvat de sloop van twee bestaande eengezinswoningen die door brand beschadigd zijn geraakt en de nieuwbouw van twee kleine zelfstandige woningen (circa 30 m2). Daarbij wordt gebruik gemaakt van een volledig geprefabriceerd woonconcept. De woningen bieden straks een kleinschalige, simpele woonoplossing voor alleenstaande personen die niet in een gewone wijk of in de opvang kunnen wonen door slechte sociale vaardigheden en onaangepast gedag. Doordat de woningen gebouwd worden op een locatie met een grote afstand tot omliggende woningen zal eventuele overlast minder een belemmering vormen. De toekomstige bewoners zullen er zelfstandig wonen met intensieve woonbegeleiding en individuele ondersteuning van zorgaanbieder Leger des Heils. De toewijzing aan bewoners gaat in overleg met de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord.

Planning
Op 4 april 2022 organiseerde Kennemer Wonen, samen met de gemeente Heiloo en Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een informatiebijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden uit de buurt. De reacties zijn daarna verwerkt in samenspraak met de gemeente. Daarna is de omgevingsvergunning ingediend en is deze inmiddels verleend.

Bouwrijp maken

Januari 2024

Fundering aanbrengen

Februari 2024

Plaatsen woningen

Februari 2024

Afmonteren woningen op locatie

Februari / maart 2024

Aanleg NUTS voorzieningen

Februari / maart 2024

Inrichten openbare ruimte

Februari / maart 2024

Opleveren woningen

Maart 2024

Gereed voor bewoning

April 2024

Toewijzing van de woningen en begeleiding
De woningen worden niet geadverteerd via SVNK. Toewijzing aan bewoners gaat rechtstreeks in overleg met de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. De toekomstige bewoners worden intensief begeleid door het Leger des Heils.

Meer informatie
Meer informatie over de plannen inclusief de presentatiepanelen die zijn getoond tijdens de informatiebijeenkomst vindt u terug bij 'Gerelateerde documenten' op deze pagina.