Agressieprotocol

Agressie komt niet vaak voor, maar toch. Iedere keer dát het gebeurt, is één keer teveel. Schelden, schreeuwen of soms zelfs bedreigen. Onze medewerkers maken dit helaas wel eens mee.
Een klant laat misschien op deze manier zien dat hij niet tevreden is, maar beseft niet wat dat gedrag voor invloed heeft op de medewerker. Voor hem of haar is iedere vorm van agressie een verschrikkelijke ervaring.

Kennemer Wonen doet er alles aan om agressie te voorkomen. We kijken scherp naar ons eigen gedrag en we vragen onze klanten om dat ook te doen. Laten we elkaar houden aan de normen en waarden die gewoon zijn op deze wereld.

Hoe gaan we met elkaar om?

  • Wij behandelen u met respect. U behandelt ons met respect.

  • Wij komen onze afspraken na. Dat doet u ook. Lukt het ons niet een afspraak na te komen, laten wij u dat op tijd weten. Ook vertellen we waarom we de afspraak niet kunnen nakomen.

  • We vragen u om geen alcohol of drugs te gebruiken als u onze kantoren bezoekt. Ook als wij bij u thuis langskomen, verwachten wij dat u geen geen alcohol of drugs heeft gebruikt.

  • Wij vragen geen agressie te gebruiken tegen onze medewerkers. Onder agressie verstaan wij: schelden, bedreigen, vernielen, lichamelijk geweld en het uitspreken van beledigende en/of discriminerende taal.

Bent u agressief richting één van onze medewerkers, dan nemen wij hiertegen maatregelen. Deze maatregelen kunt u terugvinden in ons Agressieprotocol.