Privacyverklaring

Kennemer Wonen legt gegevens vast van haar klanten voor het uitvoeren van haar taken. Voor het vastleggen van uw persoonsgegevens is Kennemer Wonen aan wettelijke regels gebonden. Kennemer Wonen vindt het belangrijk om deze regels juist toe te passen. In de Privacyverklaring worden de rechten en plichten van u en van Kennemer Wonen in verband met het verstrekken en gebruiken van uw gegevens op een zo goed mogelijke wijze vastgelegd. De Privacyverklaring vindt u bij gerelateerde documenten.