Nieuws

Informatiepagina Maart

Deze week verschijnt de Informatiepagina van Kennemer Wonen in de lokale weekbladen. Aandacht voor de situatie in Oekraïne, de gemeenteraadsverkiezingen, entreehallen die zijn opgefrist, start van het broedseizoen, de bouw van 20 woningen aan de Rijnstraat, subsidie voor energiebesparende maatregelen en meer! Lees hem hier online!

Oplossing puzzel 35 signalen van crimineel pandgebruik > 

Plek voor kwetsbare mensen aan de Kanaalweg in Heiloo

In de gemeente Heiloo zijn er plannen om aan de Kanaalweg 7-9, ter hoogte van de gemeentewerf en brandweerkazerne, twee woningen te bouwen voor mensen die niet goed functioneren in een reguliere woonomgeving. Het project ‘Kanaalweg 7-9’ biedt de toekomstige bewoners een kleinschalige en laagdrempelige leefomgeving met zo min mogelijk prikkels. Vanuit deze stabiele basis, leren zij om zelfstandig te wonen en blijft de leefbaarheid in de buurt gewaarborgd.

Nieuwbouwplan Ter Coulsterlaan Heiloo in aangepaste vorm verder

‘Energiezuinig gebouw met 25 extra woningen is het uitgangspunt’
De woningen aan de Ter Coulsterlaan 1 t/m 21, zijn sterk verouderd. Met nieuwbouw kan een duurzaam en energiezuinig gebouw worden gerealiseerd en kunnen sociale huurwoningen worden toegevoegd. Betaalbare woningen waar in Heiloo dringend behoefte aan is.

Afronding vernieuwde & duurzame Poelven Castricum

Ruim twee jaar is hard gewerkt aan het intensief opknappen van de 104 woningen aan de Poelven in Castricum inclusief de openbare ruimte. Om te vieren dat alle werkzaamheden zijn afgerond, kregen de bewoners op vrijdag 11 februari een bloeiende plant uitgereikt. Daarnaast ontvingen nog negentien bewoners van de benedenwoningen een regenton als duurzaam geschenk. 

Onderhoudsinspecties in de wijk (2)

Kennemer Wonen laat jaarlijks een deel van haar woningen inspecteren om na te gaan of deze nog in goede onderhoudsconditie verkeren. In de periode van februari t/m half mei 2022 worden verspreid door ons bezit, steekproefsgewijs inspecties uitgevoerd...

'Eindelijk meer huurwoningen bouwen'

Samen met collega-bestuurders Joke van den Berg (Woonwaard) en Irma van Leeuwen (Van Alckmaer) sprak onze directeur-bestuurder Krista Walter met het Noordhollands Dagblad over de uitdagingen en ambities van onze corporaties. Het artikel leest u vandaag in de krant. (Bron: NHD Alkmaarsche Courant d.d. 9-2-2022)

Terugblik op 2021

Deze week kijken we terug op de resultaten van 2021. In de lokale huis-aan-huis-bladen vindt u deze week de terugblik op 2021, waarin we een aantal mooie resultaten met u delen, die het afgelopen jaar zijn bereikt. Heeft u hem gemist of bekijkt u hem liever online?

Succesvolle pilot met opslag van zonne-energie in batterijen

Besparing woonlasten huurders door batterijopslag. Kennemer Wonen heeft het afgelopen jaar bij twee woongebouwen een Iwell batterij geplaatst. Deze batterijen slaan de opgewekte energie van zonnepanelen op die niet gelijk verbruikt wordt en levert energie op het moment dat het nodig is. “De resultaten van deze innovatieve proef pakken goed uit voor onze bewoners. " 

Informatiepagina December 2021

De laatste informatiepagina van 2021 is uit! Lees meer over 'buren voor buren', subsidie voor energiebesparende maatregelen, de mogelijkheden van Mijn Kennemer Wonen en meer! U vindt de informatiepagina in de lokale huis-aan-huisbladen of lees hem hier online! Fijne feestdagen!