Duurzaam- en inzetbaarheid

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van Kennemer Wonen. Verduurzaming van onze woningen leidt tot lagere woonlasten voor onze huurders en klimaatwinst. Wij willen zelf het goede duurzame voorbeeld geven. Sinds de verhuizing in maart 2019 naar ons nieuwe kantoorpand De Plataan dragen wij bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Dit hangt natuurlijk niet alleen af van ons pand, maar ook van het bewustzijn en het gedrag van onze medewerkers. Kennemer Wonen is voornemens zich als eerste woningcorporatie te certificeren voor de CO2 prestatieladder. Wij zijn voorstander van 'vergroening' en passen onze werkwijze en arbeidsvoorwaarden daar zoveel mogelijk op aan. Stap voor stap. Met betrekking tot de mobiliteit wordt Plaats- en tijdsonafhankelijk werken, binnen de kaders van onze dienstverlening, gestimuleerd.

Je krijgt zo veel mogelijk ruimte om te werken op de manier die volgens jou de juiste is. Dit kan voor iedereen anders zijn. Iedereen kan overal werken: we delen onze werkplekken en informatie en het is mogelijk om vanuit huis te werken. Dit is een eerste aanzet om CO2 uitstoot en de verkeersbewegingen te verminderen.
Wij ontwikkelen momenteel beleid om dit nog verder terug te dringen, denk daarbij aan het stimuleren van Openbaar Vervoer of lekker op je fiets naar je werk. In De Plataan werken alle medewerkers met een handzaam device, wat het mogelijk maakt papierarm te werken.

Duurzame inzetbaarheid
Wij maken werk van de vitaliteit, betrokkenheid en ontwikkeling van onze medewerkers. Dat vinden wij belangrijk. Wij willen weten wat onze medewerkers drijft en beweegt en hoe zij zich verder willen ontwikkelen. Hierin investeert Kennemer Wonen fors. Er kan veel op het gebied van ontwikkeling en studie. Daarnaast maakt Kennemer Wonen onderdeel uit van Project Loopbaan. Met dit initiatief, waaraan vrijwel alle corporaties in de kop van Noord Holland deelnemen, ondersteunen wij onze medewerkers actief om aan de slag te gaan met hun loopbaan. Zodat de kwaliteiten, ook in de toekomst, aansluiten op wat de medewerker én Kennemer Wonen willen en op zoek naar zijn.