Elkshove

Elkshove in Bergen

Kennemer Wonen en de gemeente Bergen hebben de afgelopen jaren de mogelijkheden naar woningbouw onderzocht in de omgeving van de brandweer tussen Nassaulaan en Koninginneweg bij Elkshove. Er is besloten om het huidige appartementencomplex Elkshove 2 t/m 8 niet te renoveren maar deze woningen te vervangen door een nieuw woongebouw met elf duurzame huurappartementen.

Het ontwerp
Het definitief ontwerp is klaar. Kennemer Wonen heeft de aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente ingediend. Het nieuwe gebouw krijgt drie woonlagen met een plat dak en bestaat uit elf driekamerwoningen. De woningen krijgen een buitenruimte en een aparte berging op de begane grond. De woningen voldoen aan de eisen van rollatortoegankelijkheid; dus geen drempels en er komt een lift in het wooncomplex. De nabij gelegen openbare parkeerplaats wordt door de gemeente opnieuw ingericht zodat er  ook voldoende parkeerplaatsen zijn voor de nieuwe bewoners om te parkeren.

Duurzaamheid & betaalbaarheid
In de woningen komt geen gasaansluiting, er wordt elektrisch gekookt en op het dak komen zonnepanelen. In de woning wordt een lucht-warmtepomp geïnstalleerd voor de warmtevoorziening. In de zomer kunnen woningen ook worden gekoeld. Door een combinatie van bouwkundige maatregelen en toepassing van duurzame installaties worden de woningen als Nul-op-de-Meterwoningen uitgevoerd. Dit zorgt voor lagere energielasten en vergroot het wooncomfort.

Communicatie en participatie
Kennemer Wonen organiseerde op 24 augustus 2021 een inloopavond over dit plan voor omwonenden. Het verslag van de inloopavond is gepubliceerd op deze pagina bij ‘Documenten’ in de zijbalk. Na de inloopavond zijn er meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente en enkele bewoners uit de omgeving. Naar aanleiding van deze gesprekken is besloten de nieuwbouw iets verder te verschuiven t.o.v. de huidige bebouwing, dan oorspronkelijk in de plannen was opgenomen. Ook worden er nog afspraken gemaakt over de sloop- en bouwfase met als doel de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Verhuur van de woningen
De woningen worden te zijner tijd verhuurd via SVNK (Stichting Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland). De beoogde doelgroep voor deze woningen is ouderen die een sociale huurwoning (eengezinswoning) in de gemeente Bergen achterlaten. 

Planning
We verwachten dat de woningen halverwege 2024 kunnen worden gesloopt, waarna aansluitend wordt gestart met de nieuwbouw. De verwachte opleverdatum van de nieuwbouw is dan in de tweede helft van 2025.