Rivierenbuurt - 20 levensloopbestendige woningen

Kennemer Wonen bouwt op de plek waar voorheen de garageboxen stonden aan de Maas- en Waalstraat 20 levensloopbestendige woningen. Deze woningen zijn energiezuinig en toegankelijk gemaakt met als doel de woonlasten van de huurders te verlagen en bewoners langer in hun bestaande woning te laten wonen. Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat bewoners zich thuis voelen in hun woning, prettig en betaalbaar wonen en langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Net zo belangrijk is dat er voldoende huurwoningen beschikbaar zijn voor de vele woningzoekenden. Er is een groot woningtekort en uit onderzoek blijkt er in Alkmaar behoefte is aan betaalbare (kleinere) toegankelijke woningen. Dit plan past hierbij.

Energiezuinig en rolstoeltoegankelijk
Het plan bestaat uit veertien tweekamerwoningen en zes driekamerwoningen allen gelegen op de begane grond. De woningen hebben een voordeur en berging aan de straatkant. De woningen zijn voorzien van duurzame installaties, krijgen een groen sedum dak, zonnepanelen, worden aangesloten op stadswarming en zijn dus gasloos. Hierdoor krijgen de woningen energielabel A, dat betekent lagere energielasten voor de huurder. De woningen liggen dichtbij winkels, parken, ontmoetingscentra De Oever en De Wachter en openbaar vervoer. 

Toewijzing woningen
De woningen zijn drempelvrij en geschikt voor jong en oud voor kleine huishoudens van 1 of 2 personen. De huurwoningen zijn eind 2022 aangeboden via het woonruimtebemiddelingssysteem SVNK. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze woningen. De woningen zijn in het voorjaar van 2023 opgeleverd.

Woningtypes en huurprijzen
In onderstaand overzicht vindt u de nieuwe adressen met het daarbijbehorende woningtype en de huurprijs. De plattegronden van de verschillende woningen vindt u hiernaast op de pagina. Ook ziet u daar een overzicht van de verschillende blokken waarop u kunt zien hoe de blokken gelegen zijn. 

Adres Bloknummer Woning type (kijk hiernaast voor de plattegrond) Aantal kamers Huurprijs
         
Maasstraat 97 A blok 1 hoekwoning type 01 2 633,25
Maasstraat 97 B   tussenwoning type 02 3 678,66
Maasstraat 97 C   tussenwoning type 02 3 678,66
Maasstraat 97 D   hoekwoning type 03 2 633,25
         
Maasstraat 1 B blok 2 hoekwoning type 04A 2 612,28
Maasstraat 1 C   tussenwoning type 04B 2 612,28
Maasstraat 1 D   tussenwoning type 04B 2 612,28
Maasstraat 1 E   hoekwoning type 05 2 612,28
         
Waalstraat 223 A blok 3 hoekwoning type 01 2 633,25
Waalstraat 223 B   tussenwoning type 02 3 678,66
Waalstraat 223 C   tussenwoning type 02 3 678,66
Waalstraat 223 D   hoekwoning type 03 2 633,25
         
Waalstraat 321 A blok 4 hoekwoning type 04A 2 612,28
Waalstraat 321 B   tussenwoning type 04B 2 612,28
Waalstraat 321 C   tussenwoning type 04 B 2 612,28
Waalstraat 321 D   hoekwoning type 05 2 612,28
         
Waalstraat 417 A blok 5 hoekwoning type 01 2 633,25
Waalstraat 417 B   tussenwoning type 02 3 678,66
Waalstraat 417 C   tussenwoning type 02 3 678,66
Waalstraat 417 D   hoekwoning type 03 2 633,25

Parkeren
De renovatie van de portiekflats en de realisatie van de 20 levensloopbestendige woningen biedt meteen de mogelijkheid voor herinrichting van de parkeergebieden tussen de portiekflats. De gemeente pleegt momenteel groot onderhoud  aan de riolering en waterleiding die onder de bestrating ligt. Door de wijziging van de garages naar woningen worden er 46 parkeerplaatsen toegevoegd aan het gebied deels langs de Maas- en Waalstraat. Door slim met de indeling om te gaan is er minder verharding nodig en kan er meer groen worden toegepast.

Uitvoering - De huurders van de portiekwoningen en omwonenden zijn geïnformeerd over de plannen. De garageboxen zijn begin dit jaar gesloopt door de firma Bottelier uit Haarlem. De firma Kesselaar & Zoon BV uit Alkmaar bouwt  de nieuwe woningen.
Voorjaar 2022 - Start bouwwerkzaamheden voorjaar 2022. 
Voorjaar 2023 – Oplevering woningen.

Communicatie & Participatie
Kennemer Wonen heeft in het voorjaar van 2020 alle bewoners van de portiekwoningen, huurders van de garageboxen en omwonenden geïnformeerd over de voorgenomen plannen. Ook zijn er toen de reacties opgehaald en besproken. Najaar 2020 is er een online informatiebijeenkomst georganiseerd met meer uitleg/toelichting van de plannen en ruimte voor vragen. 


Klankbordgroep
Tijdens de online informatiebijeenkomst is er een oproep gedaan om deel te nemen aan de klankbordgroep. In de klankbordgroep zitten bewoners namens de portiekflats en namens de omwonenden aan de overzijde van de Maas- en Waalstraat. De klankbordgroep praat samen met vertegenwoordigers van Kennemer Wonen, de gemeente, de architect en later ook de aannemer over de voortgang.