Twee commissarissen voor de RvC

Kennemer Wonen is ‘De Thuisgever’ in de regio Noord-Kennemerland. Kennemer Wonen verhuurt, verbetert en bouwt betaalbare en energiezuinige huurwoningen in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest. Onze missie is voldoende goede huurwoningen met passende woonlasten in gevarieerde wijken voor onze klanten van nu en in de toekomst. Kennemer Wonen beseft dat wonen niet stopt bij de voordeur, maar dat onze klanten ook graag in een prettige wijk wonen. Wij willen letterlijk én figuurlijk (een) thuis kunnen geven aan onze klanten.

Twee leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van Kennemer Wonen nemen vanwege het bereiken van de statutaire termijn per 1 juli 2020 afscheid, en voor hen is de RvC op zoek naar twee opvolgers.

Vacature 1: Een commissaris met bestuurlijke ervaring
Onze eerste toekomstige collega heeft bij voorkeur ervaring opgedaan c.q. is actief als bestuurder of ondernemer, bijvoorbeeld van een maatschappelijke organisatie en kan op een strategisch niveau schakelen. Zowel binnen de RvC als met de directeur-bestuurder van Kennemer Wonen. Hij/zij is bij voorkeur bekend met de ontwikkelingen in de regio en kent de bestuurlijke en politieke netwerken.
Qua professionele ervaring verwachten we van onze toekomstige collega commissaris dat hij/zij deskundigheid inbrengt op een van de voor de corporatie belangrijke gebieden, bijvoorbeeld vastgoedontwikkeling, duurzaamheid, en is bereid deel uit te maken van de auditcommissie.

Vacature 2: Een commissaris innovatie en digitale transformatie
Onze tweede toekomstige collega is een door de wol geverfde professional met oog voor strategie en diepgaande ervaring met innovatie en digitale transformatie. Deze commissaris kent de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologieën, digitale dienstverlening, en nieuwe businessmodellen en organisatievormen die mogelijk worden.  Hij/zij draagt met een jonge lenige geest en een toekomstgerichte attitude bij aan de digitale agenda. Toezichthoudende ervaring is mooi meegenomen maar geen must.

Maatschappelijke belangstelling en governance
Al onze commissarissen hebben een brede maatschappelijke belangstelling en band met de wereld van de sociale volkshuisvesting. We zien ook bij de toekomstige collega graag een eigen visie op de volkshuisvesting en de toekomstige rol van de corporatie, in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en de doelgroep. Voor zowel de RvC als geheel, als de individuele leden, heeft de RvC algemene eisen vastgelegd in de profielschets van de RvC. Deze profielschets vindt u hier.

Sollicitatie
U wordt verzocht te reageren voor 1 februari 2020. Sollicitaties bestaande uit een korte motivatie en een c.v. kunnen worden gericht aan de heer D.H. van Ginkel via ginkel@consortgroep.nl  die deze werving begeleidt. Bij Dick van Ginkel kan ook verdere informatie over de vacature worden opgevraagd (+31 6 51 272 950).

De eerste oriënterende gesprekken met een afvaardiging van de RvC, vinden plaats op 24 en 26 februari 2020 (avonden).