Directeur-bestuurder

De huidige directeur-bestuurder Dick Tromp gaat dit jaar met pensioen, en daarom is de Raad van Commissarissen op zoek naar een directeur-bestuurder die de ingeslagen koers van De Thuisgever van Noord-Kennemerland wil helpen vormgeven. Kennemer Wonen wil letterlijk én figuurlijk (een) thuis kunnen geven aan onze klanten.

De directeur-bestuurder moet affiniteit hebben met de primaire doelgroep: de (toekomstige) huurders. Dat vraagt om iemand die aansluiting heeft met de doelgroep(en), de specifieke wensen van de doelgroep(en) kan doorgronden, aansluiting zoekt bij relevante ontwikkelingen en kansen voor de corporatie weet te verzilveren. Daarbij is een volkshuisvestelijke achtergrond wenselijk, maar niet per se noodzakelijk.

De directeur-bestuurder heeft de antennes, kwaliteiten en ervaring om proactief in de netwerken van belangenhouders samenwerking met de corporatie te realiseren en Kennemer Wonen op de kaart te zetten.

De directeur-bestuurder geeft op inspirerende wijze de organisatie ruimte én richting, weet eigenaarschap en kwaliteiten van management en medewerkers door te ontwikkelen en geeft krachtige impulsen aan de verdere organisatieontwikkeling. Hij/zij zoekt verbinding en zorgt voor draagvlak, en weet als het nodig is een knoop door te hakken. Hij is nuchter, praktisch en met het hart op de goede plaats, net zoals de medewerkers.

De directeur-bestuurder is open en benaderbaar, weet mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden, communiceert helder en heeft gevoel voor humor.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de uitgebreide profielschets.

De selectie is in handen van de remuneratiecommissie van de RvC van Kennemer Wonen, ondersteund door Consort (Dick van Ginkel). Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, wordt u verzocht te reageren voor 1 februari 2020. Sollicitaties bestaande uit een korte motivatie en een c.v. kunnen worden gericht aan de heer D.H. van Ginkel via ginkel@consortgroep.nl. Bij Dick van Ginkel kan ook verdere informatie over de vacature worden opgevraagd (+31 6 51 272 950).
De eerste oriënterende gesprekken met een selectiecommissie uit de RvC aangevuld met een MT-lid, vinden plaats op 24 en 26 februari 2020. (middagen)