Berg en Bal - 96 tijdelijke woningen

Kennemer Wonen en Gemeente Castricum werken aan de realisatie van 96 tijdelijke huurwoningen op sportcomplex Berg en Bal. De tijdelijke woningen worden geplaatst op de locatie van ongebruikte tennisbanen.

Start werkzaamheden 
Kennemer Wonen is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de bouw en er vinden werkzaamheden plaats op de locatie. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via (072) 8 222 888.

Tijdelijke woningen
Er komen in totaal 36 studio’s, 36 tweekamerappartementen en 24 driekamerappartementen. Op deze locatie kunnen de woningen maximaal 10 jaar blijven staan. Daarna worden ze verwijderd en wordt het gebied voorbereid voor de bouw van permanente sociale huurwoningen.

Doelgroep
Tweederde deel van de woningen wordt toegewezen aan jongeren tot 23 jaar en aan inwoners van de gemeente Castricum die met spoed op zoek zijn naar een woning. Een derde deel wordt gereserveerd voor statushouders.

Werkzaamheden en transport
Na het bouwrijp maken, starten vanaf het begin van de meivakantie (vanaf donderdag 25 april, week 17) de heiwerkzaamheden. Hierdoor zijn deze werkzaamheden vóór de start van de Centrale Eindexamens van de leerlingen van het Jac. P. Thijsse College afgerond. De woningen worden nagenoeg kant-en-klaar gebouwd in de woningfabriek van Barli in Uden. Hierdoor kunnen we de doorlooptijd, de transportbewegingen en de werkzaamheden op locatie tot een minimum beperken.  

Inrichting, route en parkeren 
Vanaf Sportcentrum De Bloemen wordt een toegangsweg naar de woningen aangelegd tussen de huidige sporthallen in. Het gebied wordt voorzien van een ruime fietsenberging en 50 parkeerplaatsen. Op het terrein worden twee ondergrondse restafvalcontainers geplaatst en twee bovengrondse afgesloten GFT-containers.

Vanaf maandag 22 april start het vervoer van materialen naar de bouwlocatie. Tijdens vervoer en intensief bouwverkeer wordt het gedeelte van De Bloemen direct vóór de tennishal Berg & Bal op dagdelen afgesloten. Op deze dagen geldt er ook een parkeerverbod op de langsparkeerstrook aan De Bloemen tegenover de tennishal. Bekijk ook onderstaande afbeelding voor de afgesloten weggedeelten.Planning

Na onvoorziene omstandigheden is er een kleine vertraging opgelopen. Hieronder ziet u de werkzaamheden en actuele planning* samengevat in een kort overzicht. 

Periode 

Werkzaamheden 

Vanaf dinsdag 3 april

Terrein bouwrijp maken  

Vanaf maandag 22 april

Vervoer van materialen naar de bouwlocatie

Tussen 25 april en 8 mei (schoolvakantie)

Heiwerkzaamheden

Vanaf 21 mei

Vervolg heiwerkzaamheden

Tussen 1 juni en 23 augustus
(onderbroken door bouwvak van 15 juli tot 11 augustus)

Vervoer van de woningen verdeeld over twaalf dagen binnen deze periode

Tussen 15 juli en 26 juli

Aanleg van riolering en toegangsweg naar de woningen

Tot 31 oktober

Afbouwen van de woningen op locatie

Najaar

Inrichten openbare ruimte, afronden werkzaamheden aan de woningen en oplevering woningen

*Planning is onder voorbehoud