Overlast melden

Bent u huurder van Kennemer Wonen?

Gerelateerde vragen

Waarom moet ik een overlastmelding schriftelijk indienen?

Algemeen

Mondelinge overlastmeldingen kunnen wij niet gebruiken als bewijslast. Overlastmeldingen moeten huurders daarom schriftelijk melden. Op onze website kunt u een overlast melding doen.

Meer informatie kunt u vinden in de folder beter een goede buur.

 

Meer over dit onderwerp

Ik ben een woningeigenaar en ik ondervind overlast van uw huurder, kan ik een overlastmelding doen?

Algemeen

Ja, als u van een huurder van Kennemer Wonen overlast ondervindt kunt u een overlastmelding doen door het overlastformulier in te vullen en aan ons op te sturen.

Wel is het zo dat we u vragen eerst onze huurder zelf aan te spreken. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Laat uw buren daarom weten waar u overlast van heeft. Een goed gesprek kan wonderen doen.

Als het contact met uw buren moeilijk of helemaal niet loopt adviseren wij u gebruik te maken van de Bemiddelingskamer. Deze onafhankelijke organisatie bemiddelt bij conflict tussen buren. U kunt zelf contact op nemen met De Bemiddelingskamer en om een bemiddeling te vragen of wij doen dit voor u waarna u wordt benaderd door de Bemiddelingskamer voor een intakegesprek.

Als zowel een gesprek als een bemiddeling op niks uitloopt kan Kennemer Wonen nog een eventuele rol spelen in de oplossing van een conflict.

Onze huurder heeft verplichtingen tegenover ons op basis van de huurovereenkomst. Van onze kant zullen wij controleren of de huurder de verplichtingen zoals vermeld in de huurovereenkomst nakomt. Als onze huurder dat niet doet, spreken wij hem daarop aan. Wij zullen doorgaans niet zo ver gaan dat wij voor een woningeigenaar een ontruimingsprocedure starten. Dat moet u zelf doen.

Meer informatie kunt u vinden in de folder beter een goede buur.

Meer over dit onderwerp

Mijn buren onderhouden hun tuin niet. Bij wie kan ik dit melden?

Algemeen

Als u vindt dat de tuin van uw buren niet goed wordt onderhouden, kunt u het beste eerst uw buren hierop aanspreken. Een goed gesprek kan wonderen doen.

Hierbij een aantal tips:

 • Ga niet praten als u boos bent
 • Maak een afspraak en neem de tijd
 • Kom met duidelijke voorbeelden
 • Denk zelf alvast na over een oplossing en bespreek deze
 • Blijf rustig en maak duidelijke afspraken met elkaar

Als het contact met uw buren moeilijk of helemaal niet loopt adviseren wij u gebruik te maken van De Bemiddelingskamer. Dit kunt u doen door zelf contact op te nemen met de Bemiddelingskamer en om een bemiddeling te vragen of wij doen dit voor u waarna u wordt benaderd door de Bemiddelingskamer voor een intakegesprek.

Meer over dit onderwerp

Wanneer start Kennemer Wonen bij sociale overlast een rechtszaak?

Algemeen

Kennemer Wonen treedt pas op bij extreme overlast. De overlast moet dan ondraaglijk of onaanvaardbaar zijn. In het uiterste geval wordt de rechter gevraagd om de woning te mogen ontruimen. Een rechter wijst een ontruimingsvonnis niet zomaar toe. Er moet echt wel wat aan de hand zijn. Daarom zijn er zo veel mogelijk schriftelijke overlastmeldingen nodig, die Kennemer Wonen aan de rechter kan voorleggen.

Meer over dit onderwerp

Treedt Kennemer Wonen ook op bij een burenruzie?

Algemeen

Bij burenruzies is Kennemer Wonen niet wettelijk verplicht om te bemiddelen. Kennemer Wonen adviseert altijd eerst om in gesprek te gaan met u buren. Een goed gesprek kan wonderen doen.

Hierbij een aantal tips:

 • Ga niet praten als u boos bent
 • Maak een afspraak en neem de tijd
 • Kom met duidelijke voorbeelden
 • Denk zelf alvast na over een oplossing en bespreek deze
 • Blijf rustig en maak duidelijke afspraken met elkaar

Als het contact met uw buren moeilijk of helemaal niet loopt adviseren wij u gebruik te maken van De Bemiddelingskamer . Dit kunt u doen door zelf contact op te nemen met de Bemiddelingskamer en om een bemiddeling te vragen of wij doen dit voor u waarna u wordt benaderd door de Bemiddelingskamer voor een intakegesprek.

Meer over dit onderwerp

Waarom mag ik overlast niet anoniem melden?

Algemeen

Een anonieme overlastmelding kan Kennemer Wonen niet gebruiken als bewijsmiddel. Een overlastmelding die binnenkomt, wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld. Aan de overlastgever geven wij niet door wie de melding heeft gedaan. Pas als het tot een rechtszaak komt, voeren wij de overlastmelding als bewijsmiddel aan.

Via onze website kunt u een overlast melding doen.

Meer over dit onderwerp

Ik ervaar overlast van mijn buren/ buurtbewoners. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als u overlast ondervindt van uw buren, kunt u eerst proberen om zelf met de buren tot een oplossing te komen. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Laat uw buren daarom weten waar u overlast van heeft. Een goed gesprek kan wonderen doen.

Hierbij een aantal tips:

 • maak een afspraak en neem de tijd
 • kom met duidelijke voorbeelden van de overlast die u ervaart
 • denk zelf alvast na over een oplossing en bespreek deze
 • blijf rustig en maak duidelijke afspraken met elkaar


Lost het praten met uw buren niets op? Dan kunt u contact opnemen met De Bemiddelingskamer. U kunt zelf contact opnemen of Kennemer Wonen kan u aanmelden.

Zijn de problemen na bemiddeling nog steeds niet opgelost? Dan kunt u eens bij andere buren gaan achterhalen of zij ook overlast hebben van dezelfde buren. Samen staat u namelijk veel sterker. In dit stadium is het belangrijk dat u noteert waar u precies last van heeft en op welke momenten.

Bent u een huurder van Kennemer Wonen dan kunt u op onze website een overlast melding doen. Bent u geen huurder van Kennemer Wonen dan kunt u het overlastformulier gebruiken.

Meer informatie kunt u vinden in de folder beter een goede buur.

Meer over dit onderwerp

Wat is sociale overlast?

Algemeen

Als u overlast ervaart van uw buren of buurtbewoners is dat sociale overlast. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Laat uw buren daarom weten waar u overlast van heeft. Een goed gesprek kan wonderen doen.

Meer informatie kunt u vinden in de folder beter een goede buur.

 

Meer over dit onderwerp

Wat doet Kennemer Wonen als u overlast heeft gemeld?

Algemeen

Heeft u een overlastmelding opgestuurd? Binnen 2 werkdagen sturen wij u een ontvangstbevestiging. Hierin staat vermeld of wij uw overlastmelding in behandeling nemen. Het kan ook zijn dat wij u adviseren zelf in gesprek te gaan met de buur waar u een melding over maakt of dat wij u doorverwijzen naar De Bemiddelingskamer.

Nemen wij uw melding in behandeling? Dan nemen we contact op met de buurtbewoner waarover u een melding heeft gedaan. Uiteraard willen we graag de andere kant van het verhaal ook horen. In dit gesprek geven we niet vanzelfsprekend aan van wie de overlastmelding afkomstig is. Elke situatie is anders, dit overleggen we altijd met u.

 

Meer over dit onderwerp

Ik ben een huurder van Kennemer Wonen en ik ondervind overlast van een bewoner van een koopwoning. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als u overlast ondervindt van uw buren, kunt u eerst proberen om zelf met de buren tot een oplossing te komen. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Laat uw buren daarom weten waar u overlast van heeft. Een goed gesprek kan wonderen doen.

Hierbij een aantal tips:

 • ga niet praten als u boos bent
 • maak een afspraak en neem de tijd
 • kom met duidelijke voorbeelden van de overlast die u ervaart
 • denk zelf alvast na over een oplossing en bespreek deze
 • blijf rustig en maak duidelijke afspraken met elkaar


Als het contact met uw buren moeilijk of helemaal niet loopt adviseren wij u gebruik te maken van de Bemiddelingskamer. Deze onafhankelijke organisatie bemiddelt bij conflict tussen buren. U kunt zelf contact op nemen met De Bemiddelingskamer en om een bemiddeling te vragen of wij doen dit voor u waarna u wordt benaderd door de Bemiddelingskamer voor een intakegesprek.

Meer informatie kunt u vinden in de folder beter een goede buur.

Meer over dit onderwerp

Ik ben geen huurder van Kennemer Wonen en ik wil een overlastmelding doen, hoe doe ik dat?

Algemeen

In deze folder beter een goede buur leest u wat er onder overlast wordt verstaan.

Ervaart u last van uw buren en woont u in de regio Alkmaar of BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) dan is het ook mogelijk om de De Bemiddelingskamer in te schakelen. 

Is er volgens u echt sprake van overlast en wilt u dit bij ons melden? Vul dan dit overlastformulier in en stuur deze naar ons toe via info@kennemerwonen.nl of per post naar Postbus 284, 1850 AG Heiloo.

Meer over dit onderwerp