Raad van Commissarissen Kennemer Wonen verwelkomt Nelleke Huisman en neemt afscheid van vice-voorzitter Wim Jan Schotten

De Raad van Commissarissen van Kennemer Wonen verwelkomt Nelleke Huisman. Zij is vanaf 1 juli lid van deze Raad. Vanaf die datum heeft Wim jan Schotten, vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen, na 8 jaar afscheid genomen.

Nelleke Huisman is na een openbare werving & selectieprocedure door de huurdersorganisaties voorgedragen om de vacature in te vullen. De Raad van Commissarissen heeft de voordracht overgenomen. Dick Tromp, directeur-bestuurder is verheugd over haar komst: “Met de komst van mevrouw Huisman hebben we een commissaris binnen de raad gekregen met veel ervaring en oog voor het belang van betaalbare en beschikbare huurwoningen. Dat is uiteindelijk toch waar Kennemer Wonen voor staat.”

Tegelijkertijd neemt Kennemer Wonen afscheid van Willem-Jan Schotten. Hij was tot 1 juli vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen en heeft deze rol 8 jaar vervuld. Deze periode is gelijk aan de maximale wettelijke termijn. Een commissaris bij een woningcorporatie mag tot twee keer toe worden benoemd voor een maximale periode van vier jaar. Tromp vult aan: “Wij danken de heer Schotten voor zijn betrokkenheid bij de organisatie en niet te vergeten de belangen van de huurders. Zijn inhoudelijk inbreng in het algemeen en zijn specifieke kennis over projectontwikkeling hebben bijgedragen aan de kwaliteit van Kennemer Wonen. De heer Schotten is de laatste commissaris van vlak voor de fusie. In de laatste jaren heeft hij zijn kennis kunnen overdragen aan zijn collega commissarissen. Voor Kennemer Wonen was dit van belang voor de continuïteit in het toezicht.”

Integraal Toezicht
De Raad van Commissarissen van Kennemer Wonen is verantwoordelijk voor het integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie en het functioneren van de bestuurder. Ook ziet de Raad van Commissarissen toe op de wijze waarop de organisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient. De Raad van Commissarissen van Kennemer Wonen bestaat nu uit zes leden:
- De heer G. Erents (voorzitter)
- Mevrouw N. Huisman
- De heer H. Koning
- Mevrouw S. Pauw
- De heer M. Pennink
- De heer F. Verkerk