Koekoeksbloem

Kennemer Wonen werkt samen met gemeente Castricum aan een nieuwbouwplan op de locatie van de voormalige Montessorischool aan de Koekoeksbloem in Castricum. Het plan omvat circa 90 huurwoningen, ongeveer in de verhouding 50% sociale huur en 50% middenhuur. 

Samen met de gemeente is gekeken naar de mogelijkheden van woningbouw op deze plek. Er zijn verschillende stedenbouwkundige ontwerpen gemaakt, waarvan één variant de voorkeur heeft.
Momenteel voeren we hierover gesprekken met belanghebbenden en omwonenden. Op 11 juli 2023 is een informatieavond gehouden voor omwonenden. De presentatie en informatie die tijdens die avond is gedeeld, vindt u hiernaast bij 'Gerelateerde documenten'. Ook vindt u daar een overzicht van veelgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden. Op 5 maart 2024 staat de volgende informatieavond voor omwonenden gepland.

Globale planning
De rest van 2023 en in de loop van 2024 zijn we bezig met het vaststellen van de kaders, waarbinnen het nieuwbouwplan kan worden vormgegeven. Dat gaat vooral over het uitvoeren van onderzoeken en verder werken aan het ontwerp. Naar verwachting kunnen in het najaar van 2024 de ruimtelijke procedures starten voor het bestemmingplan en de omgevingsvergunning. Als alles naar verwachting verloopt, kan er eind 2025 gestart worden met de bouw.

Op dit moment bevindt het plan zich nog in de fase van 'een eerste stedenbouwkundige verkenning'. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina verder bijgewerkt.