sloop

Wij bouwen op diverse plaatsen nieuwe woningen en vernieuwen we wijken. Bij herstructuering slopen we soms ook woningen. Vaak omdat de technische staat van de woningen niet goed genoeg is. Of omdat de woningen niet meer passen bij de wensen en eisen van deze tijd.

Als wij woningen slopen, informeren we bewoners minimaal één jaar van te voeren. We begrijpen dat de sloop van een woning zeer ingrijpend is. We gaan daarom altijd bij bewoners thuis langs voor een gesprek over de persoonlijke wensen en mogelijkheden. Ook regelen we rechten in verplichtingen goed in ons sociaal plan.

Veel gevraagd over sloop

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe kom ik in aanmerking voor een andere woning?

Algemeen

Wilt en kunt u terugkeren naar een woning in de wijk nadat de wijkvernieuwing is afgerond? Dan regelen wij als dat mogelijk is tijdelijk een wisselwoning voor u.

In andere gevallen begeleidt Kennemer Wonen u naar een andere passende woning.

Omdat uw woning wordt gesloopt wordt u stadsvernieuwingurgent. Dit betekent dat u voorrang heeft op het krijgen van een andere woning. U kunt zelf op woningen reageren die worden aangeboden.

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik een vergoeding als ik moet verhuizen?

Algemeen

Een vergoeding voor verhuis- en herinrichtingskosten wordt vastgelegd in een Sociaal Plan. Voldoet u aan de voorwaarden welke hierin gesteld zijn, dan heeft u recht op een vergoeding. Deze vergoeding is wettelijk vastgelegd door de overheid. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld.

Waarom sloopt Kennemer Wonen woningen en bouwt er nieuwe woningen?

Algemeen

Kennemer Wonen vernieuwt woningen als deze woningen niet aansluiten bij de wensen en eisen van deze tijd of als de technische staat onvoldoende is.

Wat is een Sociaal Plan?

Algemeen

Samen met de huurdersvertegenwoordiging maakt Kennemer Wonen afspraken over regelingen voor huurders bij renovatie en sloop-nieuwbouw. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenaamd Sociaal Plan. In een Sociaal Plan kunnen bewoners onder andere lezen:

  • hoe de herhuisvesting in zijn werk gaat
  • welke vergoeding er geldt voor verhuizen en herinrichten

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe gaat dat in zijn werk?

Algemeen

Als uw woning gesloopt wordt, dan informeert Kennemer Wonen u minimaal één jaar van te voren. U wordt dan uitgenodigd voor een bewonersavond om u meer te vertellen over de plannen. 

Daarna komt een medewerker van Kennemer Wonen bij u langs voor een huisbezoek. Deze medewerker spreekt uw persoonlijke wensen en mogelijkheden met u door. Als het nodig is, wordt ook gezorgd dat u sociale en/of maatschappelijke ondersteuning krijgt.‚Äč