Met welke geschillen kan ik terecht bij de Huurcommissie?

Op de website van de huurcommissie vindt u informatie over de geschillen die zij in behandeling nemen.

Huurt u een sociale huurwoning (geen vrije huursector woning)? En geldt één of meer van de volgende situaties voor u? Dan kunt u terecht bij de Huurcommissie:

  • U betaalt een all-in prijs waarbij niet duidelijk is wat de kale huurprijs is en wat de servicekosten zijn. U kunt de Huurcommissie vragen de all-in prijs te splitsen in een kale huurprijs en een voorschot servicekosten.
  • Uw huurcontract bestaat nog geen zes maanden. De Huurcommissie kan voor u checken of de huurprijs redelijk is. Dit heet een toets aanvangshuurprijs. 
  • Uw huurprijs is hoger dan de maximaal toegestane huurprijs. U wilt een verzoek om huurverlaging indienen.
  • Uw verhuurder heeft zich bij de wettelijke jaarlijkse huurverhoging niet aan de regels gehouden.
  • U bent het niet eens met een huurverhoging na renovatie.
  • Uw woning heeft achterstallig onderhoud. U wilt tijdelijke huurverlaging totdat de gebreken verholpen zijn door uw verhuurder.
  • U bent van mening dat uw maandelijkse voorschot servicekosten te hoog is.
  • U bent het niet eens met de jaarlijkse eindafrekening van de servicekosten.