doorstroomvoorrang

Wat is doorstroomvoorang?

De doorstroomvoorrang is bedoeld om huurders te helpen om sneller een gepaste woning te laten vinden voor hun huishoudgrootte. Sommige huurders wonen in een te grote woning en willen kleiner gaan wonen, bijvoorbeeld omdat alle kinderen uit huis zijn. Andere huurders wonen in een te kleine woning en willen groter gaan wonen, omdat het aantal kamers te klein is ten opzichte van het aantal kinderen.

Doorstroomvoorrang betekent dat een woningzoekende voorrang krijgt op speciaal voor doorstroomvoorrang geadverteerde woningen bij het zoeken naar een andere woning als hij/zij een sociale huurwoning achterlaat. De voorrang kan gelden om te verhuizen van een grote woning naar een kleinere woning (vGnK) of van een kleine woning naar een grotere woning (vKnG). Bij sommige nieuwbouwprojecten kan onder bepaalde voorwaarden ook een doorstroomvoorrang worden afgegeven. De voorwaarden zijn per project verschillend.

Veel gevraagd over doorstroomvoorrang

Wat is doorstroomvoorrang?

Algemeen

In sommige gevallen kunt u, als woningzoekende, voorrang krijgen bij het zoeken van een woning.

Doorstroomvoorrang kan gelden bij verhuizen van een grote woning naar een kleinere woning (vGnK) of van een kleine woning naar een grotere woning(vKnG).

Belangrijk is dat u een sociale huurwoning, gehuurd via SVNK, achterlaat. Voor de exacte spelregels klik hier.

Waarom is doorstroomvoorrang belangrijk?

Algemeen

Door doorstroomvoorrang te verstrekken, biedt Kennemer Wonen huurders een extra mogelijkheid om met voorrang op een beter passende woning te reageren. Op dit moment komen er weinig huurwoningen vrij en zijn er lange wachtlijsten. Met het afgeven van doorstroomvoorrang proberen wij de doorstroming in de sociale huurwoningmarkt te bevorderen.

 Zijn de kinderen inmiddels uitgevlogen en is de woning eigenlijk te groot geworden? Of heeft u een kleine woning en is uw gezin juist gegroeid? In deze situaties zou doorstroomvoorrang aanvragen een oplossing kunnen zijn. Doorstroomvoorrang kent daarom ook meerdere winnaars:

 • u verhuist naar een woning die beter past bij uw behoefte;  
 • de woning, die u achterlaat, komt vrij en kan worden toegewezen aan een huishouden wat qua grootte past bij de woning;
 • de woningmarkt komt iets meer in beweging waardoor mensen op de wachtlijst sneller aan een woning komen.

Wilt u meer weten over doorstroomvoorrang? Klik dan hier.

Wanneer kom ik in aanmerking voor doorstroomvoorrang?

Algemeen

Woont u in een te kleine of juist een te grote woning? Huurt u deze woning bij een corporatie van SVNK?  Dan is het mogelijk om met voorrang te reageren op  een beter passende huurwoning in de regio Alkmaar.

Er is voorrang mogelijk in drie situaties:

 • U woont in een grote woning en wilt verhuizen naar een kleinere woning (voor voorwaarden zie hieronder);
 • U woont in een te kleine woning en wilt verhuizen naar een grotere woning (voor voorwaarden zie hieronder);
 • Bij sommige nieuwbouw projecten. (voorwaarden per project verschillend).

U komt voor doorstroomvoorrang in aanmerking als u voldoet aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgesteld vanuit de gemeenten binnen het SVNK gebied. De toekenning voor doorstroomvoorrang is twee jaar geldig en kan niet worden verlengd. Vraag de voorrang pas aan als u binnen twee jaar wilt verhuizen. Als de voorrang is verlopen kunt u deze niet opnieuw aanvragen.

Doorstroomvoorrang Van Kleine naar Grotere Woning (vKnG)

 • U huurt momenteel een sociale huurwoning van één van de SVNK corporaties.
 • U woont momenteel in een te kleine woning. U woont met uw gezin te klein als er tenminste drie kinderen op één slaapkamer moeten slapen.
 • U woont tevens te klein als uw huidige woning geen of één slaapkamer heeft, terwijl u één of meer kinderen heeft.
 • U kunt aantonen dat er sprake is van een duurzame gezinssituatie. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel BRP van uw gemeente, waarop staat hoeveel personen er ingeschreven staan op uw adres.
 • U heeft geen andere vorm van voorrang.
 • Uw woning komt vrij. Er blijft dus niemand achter.
 • Wij controleren of de woning leeg is achtergelaten (deze controle kan tot 1,5 jaar na het betrekken van de woning nog uitgevoerd worden). Laat u de woning niet leeg achter? Dan kunt u uit de woning worden gezet.
 • Heeft u geen kinderen dan komt u niet in aanmerking voor deze voorrangsregeling.

Doorstroomvoorrang Van Groot naar Kleiner (vGnK)

 • U huurt momenteel een sociale huurwoning van één van de SVNK corporaties.
 • Uw huishouden bestaat uit maximaal 2 personen.
 • Uw huidige huurwoning heeft nu minimaal 3 slaapkamers.
 • U zoekt een woning met maximaal 2 slaapkamers.
 • U heeft geen andere vorm van voorrang (urgentie of huisvestingsindicatie).
 • Uw woning komt vrij. Er blijft dus niemand achter.
 • Wij controleren of de woning leeg is achtergelaten (deze controle kan tot 1,5 jaar na het betrekken van de woning nog uitgevoerd worden). Laat u de woning niet leeg achter? Dan kunt u uit de woning worden gezet. 

Voldoet u aan de bovenstaande voorwaarden? Dan kunt u hier uw aanvraag indienen. Denk er aan dat u een uittreksel uit de Basis Registratie Personen van maximaal 6 maanden oud moet toevoegen. U vraagt dit uittreksel aan bij uw gemeente.

Hoe vraag ik doorstroomvoorrang aan?

Algemeen

Doorstroomvoorrang vraagt u aan via de website van SVNK. Dit kan alleen als u als woningzoekende bij SVNK staat ingeschreven.

U kunt doorstroomvoorrang aanvragen via de woningcorporatie waarvan u nu huurt. 

Waar vind ik meer informatie over doorstroomvoorrang?

Algemeen

Meer informatie staat op de site van SVNK onder vraag en antwoord.

Hoe weet ik welke woning voor doorstroomvoorrang is bestemd?

Algemeen

In de advertentie op SVNK staat of de woning een doorstroomwoning is. Dit ziet u aan de tekst in het oranje balkje onder het adres. In de advertentie wordt een onderscheid gemaakt in:  

 • doorstroomvoorrang van Klein naar Groter (vKnG);
 • doorstroomvoorrang van Groot naar Kleiner (vGnK).

Let bij uw aanvraag goed op voor welke doorstroomvoorrang u de aanvraag indient. 

Wat gebeurt er nadat ik een aanvraag voor doorstroomvoorrang heb ingediend?

Algemeen

Bent u een huurder van ons en doet u een aanvraag voor doorstroomvoorrang via SVNK? Dan ontvangt u een reactie op uw aanvraag via een e-mail van de SVNK. 

Wanneer de voorrang wordt toegekend, is deze geldig voor een periode van 2 jaar.

U kunt de voorrang niet verlengen of opnieuw aanvragen. De aanvraag vervalt automatisch. De voorrang vervalt ook zodra u een andere sociale huurwoning via SVNK accepteert of als u niet meer aan de voorwaarden voldoet.