inkomensafhankelijke huurverhoging

Veel gevraagd over inkomensafhankelijke huurverhoging

Wat is een Inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

Een inkomensafhankelijke huurverhoging is een extra huurverhoging die gevraagd kan worden aan huurders van een sociale huurwoning die (hoger) middeninkomen hebben. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Hoe hoog mag de inkomensafhankelijke huurverhoging maximaal zijn?

Algemeen

De inkomensafhankelijke huurverhoging mag maximaal € 50,00 per maand zijn.

Als u in aanmerking komt voor een inkomensafhankelijke huurverhoging, ontvangt u hier automatisch een brief over. In deze brief staat het bedrag waarmee uw huur inkomensafhankelijk wordt verhoogd.

Voor wie geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging 2023?

Algemeen

Heeft u met uw huishouden een gezamenlijk hoger (midden)inkomen? Dan mag de huurverhoging  voor uw sociale huurwoning hoger zijn:

voor huishoudens met een hoger middeninkomen: maximaal € 50 op de maandhuur;
voor huishoudens met een hoog inkomen: maximaal € 100 op de maandhuur.
De inkomensgrenzen voor meerpersoonshuishoudens (twee of meer personen) zijn hoger dan die voor eenpersoonshuishoudens. Dat is omdat meerpersoonshuishoudens hogere vaste lasten en kosten voor levensonderhoud hebben dan eenpersoonshuishoudens.

De uitzondering voor huishoudens van vier of meer personen en voor AOW-gerechtigden is vervallen. Deze huishoudens kunnen vanaf 1 juli 2022 een hogere huurverhoging krijgen als hun inkomen daarvoor hoog genoeg is. 

 Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Wat gebeurt er als mijn huur boven de vrije-sectorgrens uitkomt door de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

De huur wordt sinds 2018 niet meer verder verhoogd dan de liberalisatiegrens als een inkomensafhankelijke huurverhoging wordt toegepast. De liberalisatiegrens is vastgesteld op € 808,06 (2023).

Hoe toon ik aan dat de huishoudverklaring niet klopt?

Algemeen

In april 2023 ontvangen wij van de Belastingdienst een huishoudverklaring van uw huishouden. Het kan zijn dat uw huishoudsituatie op 1 juli 2022 anders is of dat de Belastingdienst voor u een gewijzigd definitief inkomen heeft vastgesteld.

Is dit het geval? Dan vragen wij begin juli 2023 een nieuwe huishoudverklaring op bij de Belastingdienst. U hoeft dan alleen bij ons bezwaar te maken en te melden dat het inkomen niet klopt. Wel moet u er zelf voor zorgen dat het juiste aantal gezinsleden ingeschreven staat bij de gemeente.

Wij informeren u zo snel mogelijk nadat wij de nieuwe huishoudverklaring van de Belastingdienst hebben ontvangen over het vervolg van de bezwaarprocedure.

Hoe toon ik aan dat mijn huishoudinkomen in 2022 lager was dan in 2021?

Algemeen

Was uw inkomen in 2022 lager dan in 2021? Dan stuurt u ons de volgende gegevens mee met het bezwaarschrift:

  • een Verklaring geregistreerd inkomen 2022 van alle bewoners van de woning;
  • een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (vroeger de Gemeentelijke Basisadministratie) waaruit blijkt hoeveel personen er op uw adres staan ingeschreven.

Waar vraag ik de verklaring geregistreerd inkomen aan?

De verklaring geregistreerd inkomen kunt u zelf downloaden via de Belastingdienst.

Ook kunt u het formulier opvragen via de BelastingTelefoon: 0800 – 0543. Houdt u dan rekening met een verwerkingstijd van een week. 

De verklaring geregistreerd inkomen 2022 kunt u aanvragen vanaf juni 2023, op voorwaarde dat u tijdig aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan.

Kan de huur, als gevolg van de inkomensafhankelijk huurverhoging, onbegrensd worden verhoogd?

Algemeen

Nee, wij kunnen uw huur niet eindeloos verhogen. Er is een grens aan hoe hoog de huur uiteindelijk mag worden: de zogenaamde maximale huurprijs. Deze wordt bepaald door het aantal punten van uw woning volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Dit is een puntensysteem dat door de overheid is vastgesteld.

Ik heb dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen. Het inkomen van mij (mijn huishouden) is inmiddels gedaald. Kan deze inkomensafhankelijke huurverhoging worden teruggedraaid?

Algemeen

Er zijn mogelijkheden om aanpassing van de huur aan te vragen bij een inkomensafhankelijke huurverhoging na een daling van uw inkomen. Voor alle informatie verwijzen wij u graag naar de website van de huurcommissie.

Kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

Ja, het is mogelijk om bezwaar te maken. U moet dan voor 1 juli 2023 een bezwaarschrift aan ons opsturen. U kunt hiervoor het bezwaarschrift van de huurcommissie gebruiken. Dit kunt u vinden op de website van de Huurcommissie (huurcommissie).

Wat doet Kennemer Wonen met mijn bezwaar?
Wij beoordelen uw bezwaar:

  • Zijn wij het niet eens met uw bezwaar? Dan hoort u dat van ons. Wij laten u weten waarom wij het niet met u eens zijn. Wij proberen er samen met u uit te komen. Lukt dit niet, dan vragen wij de huurcommissie een uitspraak te doen.
  •  Zijn wij het eens met uw bezwaar? Dan ontvangt u een schriftelijke bevestiging over de (gedeeltelijke) aanpassing van de huurverhoging.

Op welke gronden kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

Controleer op de website van de Rijksoverheid op welke grond u bezwaar kunt maken tegen uw huurverhoging.

Blijft de inkomensafhankelijke huurverhoging bestaan als mijn inkomen weer daalt?

Algemeen

Er zijn mogelijkheden om aanpassing van de huur aan te vragen bij een inkomensafhankelijke huurverhoging na een daling van uw inkomen. Voor alle informatie verwijzen wij u graag naar de website van de huurcommissie.

Welke gegevens wisselt de Belastingdienst uit met Kennemer Wonen?

Algemeen

De Belastingdienst geeft ons een huishoudverklaring van uw huishouden. Op deze verklaring staat hoeveel mensen op het adres staan ingeschreven en in welke inkomenscategorie uw huishoudinkomen in 2021 viel: ‘lagere inkomens’, ‘middeninkomens’ of ‘hogere inkomens’.

Waar vraag ik de verklaring geregistreerd inkomen aan?

Algemeen

De verklaring geregistreerd inkomen kunt u zelf downloaden via de site van de Belastingdienst

Ook kunt u het formulier opvragen via de BelastingTelefoon: 0800-0543. Houdt u dan rekening met een verwerkingstijd van een week.

De verklaring geregistreerd inkomen 2022 kunt u aanvragen vanaf juni dit jaar, op voorwaarde dat u tijdig aangifte heeft gedaan.

Waarom heeft Kennemer Wonen mijn inkomensgegevens opgevraagd?

Algemeen

Elk jaar in maart vraagt Kennemer Wonen bij de Belastingdienst een indicatie van uw inkomen op. Wij gebruiken deze informatie alleen om de huurverhoging vast te stellen en niet voor andere doeleinden. 

Hoe weet Kennemer Wonen dat ze mij in 2023 een inkomensafhankelijk huurverhoging kunnen geven?

Algemeen

De Belastingdienst geeft ons door in welke inkomenscategorie (hoger middeninkomen of hoog inkomen) uw inkomen in 2021 viel. Zij geven dus niet de hoogte van uw inkomen door. We gebruiken deze informatie alleen om de inkomensafhankelijke huurverhoging vast te stellen en niet voor andere doeleinden.