Gemeenten en Kennemer Wonen ondertekenen Convenant voor Toekomstbestendige Woningbouw

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben samen met Wooncorporatie Kennemer Wonen het convenant Toekomstbestendige Woningbouw ondertekend. Dit convenant stelt doelen in de woningbouw voor energie, circulariteit, klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, mobiliteit en een gezonde leefomgeving. De ondertekening vond plaats in het voormalige Rabobank-gebouw aan de Heereweg in Schoorl.

Wethouder van de gemeente Bergen, Yvonne Roos-Bakker, legt uit: “De grond en dit gebouw zijn in bezit van de gemeente Bergen. Deze grond verkopen we uiteindelijk bouwrijp aan Wooncorporatie Kennemer Wonen. Zij gaan hier vervolgens nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Met de sloop van dit gebouw en de overdracht aan Kennemer Wonen laten we al zien hoe we nu en in de toekomst samenwerken. Met aandacht voor circulariteit: we gebruiken de grondstoffen waar mogelijk opnieuw voor het bouwproces.”

Samenwerking voor duurzaamheid
De ondertekening van het convenant komt voort uit de prestatieafspraken die door de gemeenten met Kennemer Wonen zijn gemaakt. Het convenant biedt een kader voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers om duurzaamheid in hun projecten te integreren. Goede monitoring zorgt ervoor dat het convenant blijft aansluiten op maatschappelijke en technische ontwikkelingen.

Grote woningbouwopgave
De gemeenten en wooncorporaties staan voor een grote uitdaging. Krista Walter, directeur-bestuurder Kennemer Wonen, vertelt hierover: “De woningnood is nog steeds ontzettend hoog. Wij willen tot en met 2030 1.500 sociale huurwoningen toevoegen aan ons bezit. Dit convenant moet het makkelijker maken om dit duurzaam te kunnen realiseren. De nieuwe woningen moeten betaalbaar, gezond en toekomstbestendig zijn. De groeiende problemen zoals klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen en afname van biodiversiteit maken dit extra belangrijk.”

Duidelijkheid
Het convenant Toekomstbestendig Bouwen is opgezet om duurzaamheidsambities makkelijker en tegen lagere kosten te integreren in de grote woningbouwopgave van Nederland. Het gebruik van een uniforme methodiek voor verschillende duurzaamheidsthema’s zorgt voor duidelijkheid. Elk thema heeft doelen en criteria met drie ambitieniveaus: brons, zilver en goud. Het bronzen niveau is de ondergrens voor duurzame woningbouw in onze regio. Waar mogelijk wordt gestreefd naar zilver.

Het convenant Toekomstbestendige Woningbouw is een belangrijke stap richting duurzame en toekomstbestendige woningbouw.


Vlnr: Jan Schouten (wethouder Uitgeest), Valentijn Brouwer (wethouder Castricum), Krista Walter (Kennemer Wonen), Yvonne Roos-Bakker (wethouder Bergen), Paul Slettenhaar (wethouder Castricum), Ronald Vennik (wethouder Heiloo)