Jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2022

Jaarlijkse huurverhoging
Deze week ontvangen de huurders van Kennemer Wonen een brief met de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli. De individuele huurverhoging mag wettelijk gezien maximaal 2,3% zijn. Kennemer Wonen hanteert voor huurders met een lager inkomen een maximale huurverhoging van 2,2%. De werkelijke huurverhoging verschilt per huurder/adres en is gebaseerd op de huidige huur in verhouding tot de huur die Kennemer Wonen voor de woning wil vragen als de woning opnieuw wordt verhuurd. Is het huidige huurbedrag al gelijk aan deze huur, dan geldt een huurverhoging van 0%. In de brief die onze huurders ontvangen, staat met welk % de huur wordt verhoogd. Dit ligt tussen de 0 en 2,2%.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Huurders met een huurprijs en inkomen binnen de sociale huurgrenzen, ontvangen alleen de huurverhoging van maximaal 2,2%. Huurders met een jaarinkomen vanaf € 47.948,- krijgen daar bovenop een inkomensafhankelijke huurverhoging. Deze is vastgesteld op maximaal 1,8%. Waarbij de totale huurverhoging niet meer bedraagt dan 4% en de nieuwe huurprijs niet hoger wordt dan de sociale huurgrens van € 763,47.

Wij gebruiken de extra inkomsten uit de inkomensafhankelijke huurverhoging om de huurverhoging van huurders met een lager inkomen in verhouding lager te kunnen houden.

Bedrijfs- en Maatschappelijkonroerend goed (BOG/MOG) en parkeervoorzieningen
Uitgangspunt van ons huurbeleid is dat wij BOG/MOG en parkeervoorzieningen jaarlijks aanpassen volgens de Consumenten Prijs Index (CPI). Voor dit jaar is deze vastgesteld op 9,7%. Een huurverhoging met zo’n hoog percentage, vindt Kennemer Wonen echter niet passend. De huurverhoging voor BOG/MOG en parkeervoorzieningen is daarom vastgesteld op maximaal 4%.

Antwoorden op veelgestelde vragen over de huurverhoging vindt u op deze pagina: https://www.kennemerwonen.nl/ik-huur/huur-betalen/huurverhoging/