Kennemer Wonen en Woonwaard passen gerecyclede materialen toe in hun woningen

De eerste ervaringen met circulair renoveren zijn veelbelovend

Kennemer Wonen en Woonwaard gaan gerecyclede materialen toepassen in hun woningen. Zo dragen de corporaties bij aan een duurzame toekomst.

Als er iets vervangen moet worden in een woning, bijvoorbeeld sanitair, binnendeuren, hang- en sluitwerk of een kraan, dan worden deze materialen verwijderd, opgeknapt en opnieuw gebruikt. Vaak zijn materialen of delen daarvan nog prima in orde, maar ziet het er van buiten verouderd of verkleurd uit. Na een professionele opknapbeurt is daar niets meer van te merken en kunnen de materialen nog vele jaren mee.

Verduurzaming bestaand woningbezit
Krista Walter, directeur-bestuurder Kennemer Wonen: “Wij als woningcorporaties hebben een belangrijke taak als het gaat om de verduurzaming van ons woningbezit. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden van circulair renoveren. Het is indrukwekkend om te zien wat het resultaat is van het gebruik van gerecyclede materialen. Samen met Kesselaar en Woonwaard hebben we de afgelopen weken de eerste ervaringen opgedaan bij twee van onze woningen.”

Bouwbedrijf Kesselaar & Zn helpt Kennemer Wonen en Woonwaard om het toepassen van circulaire (bouw-) materialen in de woning mogelijk te maken. Ferry van Wilgenburg, directeur van Kesselaar & Zn zegt hierover: “Door deze manier van werken dragen wij op een heel praktische wijze bij aan CO2 reductie in onderhoudsprocessen”. Door samen een start met het inzamelen en terugplaatsen van gerecyclede materialen te maken, vergroten we direct zowel vraag als aanbod. De gerecyclede materialen zijn afkomstig van diverse corporatiewoningen en komen via Kesselaar & Zn in opgeknapte staat weer terug in andere corporatiewoningen.

Op weg naar een circulaire economie
Nicole van Wijk, bestuurder Woonwaard: “We proberen op verschillende manieren te werken aan een duurzame toekomst. Een steentje bijdragen aan de circulaire economie is er een van. Het gebrek aan grondstoffen en materialen is een groot probleem. Daarnaast is het zonde om zomaar alles weg te gooien, terwijl veel materialen na een opknapbeurt nog heel goed her te gebruiken zijn. Bovendien scheelt het veel CO2 die wel uitgestoten wordt als je nieuwe spullen laat maken. De kwaliteit die we hanteren blijft gelijk. Bewoners merken geen verschil. Het ziet er na de opknapbeurt weer prima uit en het werkt als nieuw.”

Circulair renoveren in beeld
De afgelopen periode zijn twee woningen op circulaire wijze gerenoveerd en is dit proces in beeld gebracht met filmopnames. Bekijk de video hier: