Nieuwbouwplan voor vijf duurzame grondgebonden woningen op voormalige locatie reddingsbrigade in Egmond aan Zee

Aan omwonenden is een nieuwbouwplan met betaalbare huurwoningen op de voormalige locatie van de reddingsbrigade gepresenteerd. Het plan omvat vijf duurzame grondgebonden woningen aan de Schipper van der Plasstraat/Dorus Rijkersplein in Egmond aan Zee. Krista Walter, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen: “In de huidige tijd met een groot tekort aan woningen, ben ik blij dat de gemeente Bergen deze locatie beschikbaar stelt voor betaalbare huurwoningen. Deze vijf grondgebonden woningen met een uiterst duurzaam karakter zijn goed voor het milieu, en houden tegelijkertijd de woonlasten betaalbaar voor de toekomstige huurders.”

Vijf betaalbare duurzame huurwoningen
De woningen worden duurzaam gebouwd als Nul-op-de-Meter-woningen (NOM). De woningen hebben geen gasaansluiting, op het dak komen zonnepanelen en er wordt elektrisch gekookt. Een woning wekt straks voldoende energie op voor het verbruik van verwarming, warm tapwater, ventilatie én huishoudelijke apparaten. De eengezinswoningen van twee lagen hebben elk een totaal woonoppervlak van 74 m2. Op de begane grond bevinden zich twee slaapkamers en een badkamer. Op de verdieping is het woongedeelte, de keuken en een terras over de volle breedte van de woning. Aan de kopse kanten van de woningen worden bergingen gerealiseerd.

Toewijzing en voorrang
De woningen worden na oplevering verhuurd via het woonruimteverdeelsysteem van Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland (SVNK). Huurders die een sociale huurwoning achterlaten in Egmond aan Zee, krijgen voorrang om in aanmerking te komen voor deze woningen. Door voorrang te geven aan doorstomers komen er weer vijf sociale huurwoningen vrij voor woningzoekenden.

Planning
Tijdens de inloopavond eind september was gelegenheid om te reageren op het plan voor de vijf eengezinswoningen. De inloopavond werd goed bezocht en omwonenden reageerden overwegend positief. Er zijn aandachtspunten benoemd, zoals het parkeren in de wijk, die Kennemer Wonen samen met de gemeente verder gaat onderzoeken. De aanvraag omgevingsvergunning wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 ingediend. Als de procedure vlot verloopt, wordt eind 2022 gestart met de bouw. De woningen worden dan in het najaar van 2023 opgeleverd. Hier op deze website van Kennemer Wonen staat actuele informatie over het project Reddingsbrigade, waaronder de presentatie die is getoond tijdens de inloopbijeenkomst.