Onderhoudsinspecties in de wijk (2)

Kennemer Wonen laat jaarlijks een deel van haar woningen inspecteren om na te gaan of deze nog in goede onderhoudsconditie verkeren. In de periode van februari t/m half mei 2022 worden verspreid door ons bezit, steekproefsgewijs inspecties uitgevoerd door BBA uit Heemskerk. De inspecties vinden voornamelijk plaats aan de buitenzijde van de woningen. In enkele gevallen is het nodig om binnenshuis een inspectie te doen, waarvoor de inspecteur bij u kan aanbellen. De inspecteurs van BBA zijn in het bezit van een brief en legitimatiebewijs. U kunt hiernaar vragen als u twijfels heeft over de persoon die bij u voor de deur staat.