Prestaties Kennemer Wonen worden positief beoordeeld door huurder

Prestaties Kennemer Wonen worden positief beoordeeld door huurder

Vorige week is de jaarlijkse Aedes Benchmark over 2021 verschenen. In de benchmark worden nagenoeg alle woningcorporaties in Nederland met elkaar vergeleken op Betaalbaarheid & Beschikbaarheid, Duurzaamheid, Onderhoud & Verbetering, Bedrijfslasten en Klanttevredenheid. Het doel van de benchmark is om van elkaar te leren en hiermee alle corporaties te laten verbeteren.

Deze benchmark over 2021 laat zien dat onze huurders onze dienstverlening flink hoger zijn gaan waarderen. Op het onderdeel duurzaamheid behoren wij net als voorgaande jaren tot de koplopers in Nederland. Ook mooi is dat we dat weten te combineren met lage bedrijfslasten.

We zijn er trots op dat onze inspanningen worden gezien en positief worden beoordeeld! In een jaar waarin het tekort aan woningen nog dagelijks toeneemt, de verduurzamingsopgaven toenemen en het aantal verhuisbewegingen minder wordt. De woningmarkt piept en kraakt, maar ondanks dit spanningsveld zijn er mooie resultaten bereikt.

In onderstaande afbeelding (klik hier voor de grote versie) vindt u een overzichtelijke samenvatting van de scores van Kennemer Wonen op de verschillende onderdelen. Hieronder een korte toelichting per prestatieveld.

Duurzaamheid
De afgelopen jaren scoort Kennemer Wonen steevast een ‘A’ als het gaat om duurzaamheid. Dit is het resultaat van al onze inspanningen op het gebied van isolatie, plaatsen van zonnepanelen en overige duurzaamheidsmaatregelen bij renovatie en (gasloze) nieuwbouw. Kennemer Wonen bereikte al in 2020 als een van de eerste woningcorporaties een gemiddeld energielabel-B voor haar woningbezit.

Huurdersoordeel
Verbeteren van onze dienstverlening en primaire processen heeft doorlopend onze aandacht. Tevreden huurders zijn voor ons erg belangrijk en dat resulteert dit jaar in klantwaardering die beter is dan het landelijk gemiddelde. Een mooie waardering, zeker gezien de spanning op de woningmarkt en de effecten van de coronamaatregelen waar wij met elkaar dagelijks mee te maken hebben.

Bedrijfslasten
Ondanks fors hogere belastingen zijn de bedrijfslasten van Kennemer Wonen lager dan gemiddeld. Dat betekent dat Kennemer Wonen haar werk tegen relatief lage kosten weet uit te voeren. De niet-beïnvloedbare bedrijfslasten zijn in 2020 met name gestegen door de stijging van de verhuurderheffing (ruim 13 miljoen euro) en een verdere toename van de WOZ-waarde. Hierin is de vennootschapsbelasting nog niet meegerekend.

Onderhoud en verbetering
De kosten voor onderhoud en verbetering zijn het afgelopen jaar flink gestegen. Duurdere grondstofprijzen, krapte op de arbeidsmarkt, gestegen bouwkosten etc. zijn belangrijke factoren van invloed. De waardering van onze huurders voor de onderhoudskwaliteit blijft vrijwel hetzelfde. Huurders zijn nog steeds bovengemiddeld tevreden, maar wel tegen hogere uitgaven. Dit tegen elkaar afgezet, zorgt voor een gemiddelde score.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid
De gemiddelde huurprijs is afgelopen jaar slechts beperkt gestegen. Huurders van een sociale huurwoning (prijs tot € 752,33) kregen geen huurverhoging. Alleen huurders van een woning in de middenhuur (vrije sector) kregen een beperkte huurverhoging. De overige verhogingen komen voort uit harmonisatie bij nieuwe verhuur en als gevolg van woningverbetering en het verhuren van nieuw gebouwde woningen. De komende jaren hopen we hogere cijfers te behalen als het gaat om toename van de voorraad. We zetten ons hard in voor het bouwen en beschikbaar stellen van meer woningen voor onze huurders en woningzoekenden!