Succesvolle audit CO2-Prestatieladder


Vorig jaar heeft Kennemer Wonen als eerste corporatie van Nederland het certificaat voor de CO2-prestatieladder in de wacht gesleept. Kort geleden is er een audit uitgevoerd of wij nog steeds op de goede ‘groene’ weg zitten om dit certificaat te behouden. De audit liet een positief resultaat zien en daar zijn wij best trots op!

De auditcommissie heeft de maatregelen tegen het licht gehouden, die Kennemer Wonen het afgelopen jaar heeft genomen om haar voetafdruk te verkleinen. Denk aan het blijven plaatsen van zonnepanelen en isoleren van woningen, het behalen van gemiddeld energielabel A voor het woningbezit, minder woon-werkverkeer, een warmetruiendag, het laten zien aan de buitenwereld dat wij duurzaam bezig zijn. Deze en nog meer maatregelen zijn als ‘goed’ gekwalificeerd. Sterker nog: bijna op alle onderdelen werd de maximale score behaald! Daarmee behouden we de koploperspositie in de branche!

Om die positie vast te houden gaat wij als Duurzame Thuisgever verder met het verduurzamen van onze eigen bedrijfsvoering. Een aandachtspunt is bijvoorbeeld het wagenpark. Door Corona wordt er langer gebruik gemaakt van het huidige wagenpark dat bestaat uit benzine-auto’s. In 2021 wordt er een voorstel voor het wagenpark uitgewerkt om de uitstoot fors te beperken. Daarnaast gaat Kennemer Wonen meer focus aanbrengen om ook anderen (relaties, huurders) te stimuleren en enthousiasmeren om te verduurzamen.

Vanaf 2018 tot nu toe zijn is Kennemer Wonen erin geslaagd 92% van haar CO2 uitstoot te reduceren. Wij verwachten eind dit jaar onze CO2 uitstoot nog iets verder te hebben teruggebracht.