Vroegsignalering van start: Mensen met geldzorgen eerder in beeld door samenwerking

Met het ondertekenen van het convenant ‘Vroeg Eropaf HAL’ in november, startte officieel de samenwerking tussen de HAL-gemeenten, woningcorporaties en zorgverzekeraar VGZ. Doel is het vroeg in beeld krijgen van mensen met geldzorgen. Via het meldpunt Vroegsignalering melden de deelnemende partijen mensen aan die bij hen een betalingsachterstand hebben. Daardoor kan team Vroegsignalering in contact komen met inwoners die anders niet of pas laat in beeld zouden komen. Zo is de kans kleiner dat hun geldzorgen uit de hand lopen.

Wethouders Paul Verbruggen (Alkmaar), Bert Fintelman (Heerhugowaard), Marcel Reijven (Langedijk) en de vertegenwoordigers van Van Alckmaer voor Wonen, Wooncompagnie, Woonwaard, Kennemer Wonen, Woonstichting Langedijk en VGZ ondertekenden het convenant. Uitvoerder Halte Werk kan nu daadwerkelijk starten met het meldpunt Vroegsignalering. Halte Werk is de sociale dienst van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk en voert onder andere de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening uit. De woningcorporaties en VGZ kunnen vanaf nu de eerste meldingen doen.

Samenwerken om vroegtijdig betaalachterstanden te signaleren
Het aantal mensen met geldzorgen of zelfs schulden neemt toe. Door deze samenwerking worden inwoners bij een betaalachterstand van twee maanden aangemeld bij het meldpunt Vroegsignalering van Halte Werk. Vervolgens nemen medewerkers van het team Vroegsignalering contact op om gratis hulp aan te bieden. Dit kan met een huisbezoek, telefoongesprek of een brief waarin gevraagd wordt om contact met het team Vroegsignalering op te nemen. Samen met de inwoner kijkt het team dan hoe zij kunnen helpen. Geldzorgen veroorzaken veel stress en dat kan weer leiden tot andere problemen. Het persoonlijke contact en de snelle hulp zorgen ervoor dat de schulden niet verder oplopen en er rust komt. Zo kan iemand sneller zijn vaste lasten weer betalen en worden stressvolle maatregelen zoals beslaglegging en huisuitzetting voorkomen. Meer informatie over vroegsignalering leest u op www.haltewerk.nl/vroegsignalering