Werkbezoek aan initiatieven voor gemengd wonen in Amsterdam Noord

Om inspiratie op te doen en kennis te delen over ‘gemengd wonen’ organiseerde Kennemer Wonen op woensdag 21 september een werkbezoek aan Amsterdam Noord. Samen met wethouders en een afvaardiging uit onze gemeenten, leden van de Raad van Commissarissen, vertegenwoordigers van onze huurderskoepel en enkele collega’s, bezochten we twee woonprojecten.

Woonproject van Stichting Philadelphia Zorg / De Alliantie
Binnen dit project wonen reguliere huurders samen in een pand met mensen met een licht verstandelijke beperking. Het doel is om een gemeenschap te creëren waar men elkaar helpt. Met begeleiding vanuit Philadelphia Zorg, maar vanuit intrinsieke en persoonlijke motivatie vanuit de bewoners. Met deze manier van samenwonen, dragen zij bij aan ‘het versterken van het sociale weefsel in de wijk’, zoals Philadelphia Zorg het zelf zegt. Niet door probleemgericht te kijken, maar naar de kwaliteiten van bewoners; waar ben je goed in of welke bijdrage kun jij leveren aan je medebewoners en de buurt?

Startblok Elzenhage van Eigen Haard en De Key
Binnen dit project wonen 540 jongeren en jonge statushouders samen in één grote gemeenschap. Mooi om te zien hoe er in korte tijd woningen zijn gerealiseerd voor jongeren en jonge statushouders, die elkaar op weg helpen en versterken binnen de gemeenschap. Ook hier geldt dat de bewoners zich op voorhand committeren aan hun deelname binnen de gemeenschap en gemotiveerd zijn om hier ‘samen’ te wonen en iets voor elkaar te betekenen.

Voor Kennemer Wonen en haar samenwerkingspartners erg interessant om te zien en horen hoe beide projecten zijn opgezet en hoe dit nu wordt ervaren. Met o.a. de ervaringen vanuit dit werkbezoek, wil Kennemer Wonen samen met haar huurdersorganisatie, gemeenten en zorginstellingen onderzoeken of vergelijkbare initiatieven binnen onze regio zijn te realiseren.