Kennemer Wonen geeft 90 procent van haar huurders geen huurverhoging

Kennemer Wonen geeft 90 procent van haar huurders geen huurverhoging Kennemer Wonen maakt pas op de plaats met huurbeleid, herijkt het inspelend op eisen van nu.
Woningcorporatie Kennemer Wonen voert vanaf 1 juli 2016 voor zo’n 9.000 van de in totaal 10.000 huishoudens geen huurverhoging door. Dit geldt voor huishoudens met een inkomen van minder dan € 44.360. Voor huishoudens waarvan het inkomen hoger is dan € 44.360 wordt de huurverhoging minder dan de wettelijke maximale huurstijging. Dit voorstel doet Kennemer Wonen aan haar huurders. “Het is voor het eerst dat wij voor zoveel huishoudens geen huurverhoging doorvoeren. En, het is gemiddeld de laagste huurverhoging sinds jaren. Hiermee maken we onze belofte waar van het betaalbaar houden van de woningen”, aldus Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen.

De overheid stelt jaarlijks vast met welk percentage de huren maximaal mogen stijgen. Voor alle inkomensgroepen geldt per 1 juli een basishuurverhoging van 2,1 procent, opgebouwd uit het inflatiecijfer van het voorafgaande jaar (0,6 procent in 2015) plus 1,5 procent. Tromp: “Wij maken dit jaar waarin er zoveel gebeurt op het gebied van het huurbeleid een pas op de plaats met de jaarlijkse huurverhoging. We bekijken het huidige huurprijsbeleid opnieuw omdat we beter willen aansluiten bij de vraag van nu en nog meer rekening willen houden met woonlasten, zoals energieverbruik.

Duurzaamheid
Per 1 juli 2016 geldt een inkomensafhankelijke huurverhoging, zo stelt Minister Blok van Wonen en Rijksoverheid. Tromp licht toe: “We komen ook de huishoudens die boven de € 44.360 zitten tegemoet. Daar is het voorstel om de huurverhoging niet het maximale toegestane percentage 4,6 te laten zijn maar 3,6 procent.” Betaalbaarheid zit ook in de verduurzaming van woningen. Kennemer Wonen zet hier nadrukkelijk op in; op verzoek van de huurders wordt de woning geïsoleerd, iets waar de huurder geen huurverhoging voor hoeft te betalen. “Het voordeel van de energiebesparende maatregelen voelen de huurders ook direct in de eigen portemonnee. Daarnaast bieden we de huurders de mogelijkheid om zonnepanelen aan te brengen, waardoor zij jaarlijks nog eens € 100 tot € 150 voordeel hebben.”

Positief advies
Tromp vervolgt: “We zijn relatief vroeg met dit voorstel, want de huurverhoging gaat pas per 1 juli in, maar we willen onze huurders zo snel mogelijk op de hoogte brengen van onze voornemens. Uiteraard nemen we de huurdersorganisaties mee in de stappen die we zetten.” Eind april krijgen alle huurders een brief met daarin de toelichting op wat dit voorstel voor het desbetreffende huishouden betekent. “Ons voorstel is onder voorbehoud van het aannemen van de Wet Gegevensverstrekking Belastingdienst door de Eerste Kamer. Deze wet houdt in dat de Belastingdienst mag doorgaan met het verstrekken van inkomensgegevens van huurders aan verhuurders om de inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen.”

Kennemer Wonen is een woningcorporatie die sociale huisvesting biedt in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Uitgeest en Heiloo. In de regio Noord-Kennemerland heeft zij ruim 10.000 sociale huurwoningen. Kennemer Wonen zorgt voor voldoende passende woningen voor mensen met een smalle beurs. Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat mensen wonen naar tevredenheid en zich thuis voelen in hun wijk. Daaraan werkt Kennemer Wonen samen met (toekomstige) bewoners, gemeenten, welzijns- en zorgorganisaties en marktpartijen. Kennemer Wonen besteedt veel aandacht aan duurzaamheid: bij haar woningen, in haar bedrijfsvoering en in het gedrag van de ruim 70 medewerkers.