Kennemer Wonen scoort ruim voldoende

Onafhankelijk bureau onderzoekt prestaties en resultaten 2011-2014

Kennemer Wonen scoort ruim voldoende als het gaat om het behalen van haar maatschappelijke doelstellingen; een verbetering ten opzichte van het vorige onderzoek in 2011. Dit concludeert een onafhankelijk bureau dat over de periode 2011 – 2014 de prestaties en resultaten heeft beoordeeld. “Uit het rapport komt Kennemer Wonen naar voren als een bescheiden corporatie met een brede taakopvatting. Een mooi mooi resultaat dat ons stimuleert om te blijven werken aan voldoende en betaalbare woningen!”, aldus Dick Tromp, directeur-bestuurder Kennemer Wonen.

Het bureau - in onderzoek termen de visitatiecommissie - heeft in 2015 aan belanghouders, zoals huurders, wethouders, zorgaanbieders en andere partners, gevraagd wat zij van Kennemer Wonen vinden. Daarbij is vooral gekeken of Kennemer Wonen voldoende en geschikte woningen verhuurt en bouwt, haar afspraken met belanghouders nakomt en of zij presteert naar de financiële mogelijkheden.

Zichzelf continu verbeteren
In het rapport staat dat er een duidelijke verbetering te zien is na de vorige visitatieperiode: “Kennemer Wonen zet zich goed in voor de primaire doelgroep: mensen met een lager inkomen. De visitatiecommissie is van mening dat Kennemer Wonen de opgaven in de verschillende gemeenten goed aan kan. Het pakt de investeringen in duurzaamheid en de investeringen in de kwaliteit van haar wijken en buurten goed op. Een voorbeeld van een corporatie die zichzelf continu verbetert. Zo is zij gestart met de verdere digitalisering om efficiënter te werken en de dienstverlening naar haar klanten te verbeteren. Deze bescheiden en sociale corporatie heeft een duidelijke visie op de toekomst. Het is in de regio een belangrijke speler en dit zal in de toekomst ook zo blijven.”

Aandachtspunten
Dick Tromp vervolgt: “In het rapport staat gemeld dat tijdens onze reorganisatie de uitvoering van volkshuisvestelijke opgaven overeind is gebleven en er goede prestaties zijn geleverd. Een woord van dank gaat dan ook uit naar alle medewerkers. Uiteraard zijn er aandachtspunten. Door deze reorganisatie is er minder aandacht geweest voor de belanghouders; wij gaan nadrukkelijk het gesprek met hen aan om onze visie en resultaten toe te lichten, maar ook om te luisteren naar hun woonwensen. Wij gaan de huurdersorganisaties helpen met hun nieuwe rol die zij hebben gekregen in de vernieuwde Woningwet. Huurdersorganisaties worden partij bij het maken van afspraken tussen gemeenten en Kennemer Wonen. Al deze punten pakken wij nadrukkelijk op. We beschikken over een goede basis om met de vernieuwde organisatie de visie en de opgaven van de toekomst uit te voeren.”

Bekijk hier het volledige visitatierapport en de reactie van Kennemer Wonen.