woonfraude

Heeft u uw buren al een tijdje niet gezien, of verblijven er opeens andere mensen in de woning, dan kan er sprake zijn van woonfraude.

Woonfraude is de verzamelnaam van allerlei illegale praktijken zoals bijvoorbeeld:

 • het doorverhuren van een (deel) van de huurwoning aan een ander;
 • het ruilen van een huurwoning zonder onze toestemming;
 • het verhuren van kamers van een huurwoning zonder toestemming van de verhuurder  (bijv. vakantieverhuur via Airbnb);
 • het gebruiken van een huurwoning als opslagplaats of bedrijfsruimte;
 • het niet permanent bewonen van een huurwoning door de huurder;
 • het doorgeven van de huurwoning aan familie, vrienden of derden;
 • gebruik van de huurwoning voor hennepteelt of prostitutie.


Vermoedt u woonfraude of kent u mensen die onrechtmatig gebruikmaken van een woning? U kunt direct digitaal woonfraude melden. U kunt ook telefonisch contact opnemen via (072) 8 222 888 of neem contact op via info@kennemerwonen.nl.

 Herkent u de signalen van crimineel pandgebruik? Doe de quiz!

Veel gevraagd over woonfraude

Is het kweken van hennep toegestaan?

Algemeen

Nee, hennepkweek is verboden.

Ik vermoed dat er in de buurt een hennepkwekerij zit. Wat moet ik doen?

Algemeen

Bel de politie; ga er nooit zelf op af! Hennepkwekerij gaat vaak samen met zware criminaliteit waarbij niet terug gedeinsd wordt voor geweld en bedreiging. Denk daarom altijd aan uw eigen veiligheid en neem geen onnodige risico’s.

Ik vermoed dat mijn buren onderverhuren, wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt direct digitaal woonfraude melden. U kunt ook telefonisch contact opnemen via (072) 8 222 888 of neem contact op via info@kennemerwonen.nl. Onze afdeling sociaal beheer zal een onderzoek naar de onderverhuur starten.

Wat zijn de gevolgen als hennepkweek bij mij wordt ontdekt?

Algemeen

U mag geen hennep kweken in het gehuurde (woning, inclusief tuin, berging etc). Het kweken van hennep is in strijd met onze algemene huurvoorwaarden. Het gevolg is dat wij de huurovereenkomst van uw woning ontbinden en de woning ontruimen via het gerecht. De hoge kosten van deze procedure worden bij u in rekening gebracht. Wij adviseren u daarom zelf de huur bij ons op te zeggen. Als u zelf de huur opzegt, voorkomt u een gang naar de rechter en de hoge kosten die voor uw rekening komen.  

Wat is onderverhuur?

Algemeen

Het doorverhuren van de woning aan anderen, zonder dat u zelf nog in de woning woont, noemen we onderverhuur. Dit is niet toegestaan en kan leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst.

Ik gebruik mijn huurwoning als tweede woning en heb mijn hoofdverblijf ergens anders. Mag dat?

Algemeen

Nee, dit mag niet. Als u een woning van ons huurt, moet u deze volgens onze Algemene Huurvoorwaarden gebruiken als hoofdverblijf.

Mag ik mijn woning (gedeeltelijk) onderverhuren?

Algemeen

Nee, dat is bij sociale huurwoningen wettelijk niet toegestaan.

Soms zijn er situaties waarin onderverhuur wel door ons wordt toegestaan. Het is echter niet toegestaan zonder onze toestemming het gehuurde in zijn geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of aan anderen in gebruik te geven.

Een verzoek tot toestemming moet schriftelijk bij ons worden gedaan. 

Wilt u gaan proef samenwonen of verblijft u vanwege een andere reden langere tijd niet in uw woning? Denk dan ook eens aan huisbewaring. De informatie over huisbewaring vindt u hier.

Wat zijn de gevolgen als drugshandel bij mij wordt ontdekt?

Algemeen

U mag vanuit uw woning niet handelen in drugs. Als dat wel het geval is dan leidt dit tot ontbinding van de huurovereenkomst en u kunt een boete krijgen.

Wat doet Kennemer Wonen als ik illegaal onderverhuur?

Algemeen

Onderverhuur leidt tot ontbinding van de huurovereenkomst. Daarnaast krijgt u een boete.

Wat is woonfraude?

Algemeen

Heeft u uw buren al een tijdje niet gezien, of verblijven er opeens andere mensen in de woning, dan kan er sprake zijn van woonfraude.

Woonfraude is de verzamelnaam van allerlei illegale praktijken zoals bijvoorbeeld:

 • het doorverhuren van een (deel) van de huurwoning aan een ander;
 • het ruilen van een huurwoning zonder onze toestemming;
 • het verhuren van kamers van een huurwoning zonder toestemming van de verhuurder  (bijv. vakantieverhuur via Airbnb);
 • het gebruiken van een huurwoning als opslagplaats of bedrijfsruimte;
 • het niet permanent bewonen van een huurwoning door de huurder;
 • het doorgeven van de huurwoning aan familie, vrienden of derden;
 • gebruik van het gehuurde voor hennepteelt of prostitutie.


Vermoedt u woonfraude of kent u mensen die onrechtmatig gebruikmaken van een woning? U kunt direct digitaal woonfraude melden. U kunt ook telefonisch contact opnemen via (072) 8 222 888 of neem contact op via info@kennemerwonen.nl.

 

Herkent u de signalen van crimineel pandgebruik? Doe de quiz!

Hoe herkent u woonfraude?

Algemeen

Er is mogelijk sprake van woonfraude als onderstaande het geval is:

 • zonder zichtbare verhuizing zijn er andere bewoners in een woning komen wonen;
 • u ziet de oorspronkelijke huurder(s) bijna nooit meer;
 • er brandt langere tijd geen licht in de woning;
 • de gordijnen zijn langere tijd dicht;
 • een volle brievenbus;
 • een slecht onderhouden tuin;
 • veel aanloop van vreemden, ook ’s avonds laat. 

Vermoedt u woonfraude of kent u mensen die onrechtmatig gebruikmaken van een woning? Dan kunt u direct digitaal woonfraude melden melden. U kunt ook telefonisch contact opnemen via (072) 8 222 888 of neem contact op via info@kennemerwonen.nl.

Herkent u de signalen van crimineel pandgebruik? Doe de quiz!

Waarom bestrijdt Kennemer Wonen woonfraude?

Algemeen

Wie bij ons een woning wil huren, moet zich hiervoor inschrijven bij het SVNK. Toewijzing gaat op basis van inschrijfduur. Elke keer dat een woning wordt onderverhuurd, komt de woning niet beschikbaar voor woningzoekenden op de wachtlijst.

Conclusie: woonfraude is niet acceptabel!

Waarom woonfraude melden bij Kennemer Wonen?

Algemeen

Alleen met uw hulp kunnen wij woonfraude opsporen. Wij vragen u daarom om contact met ons op te nemen wanneer u het vermoeden van woonfraude heeft.

U kunt direct digitaal woonfraude melden melden. U kunt ook telefonisch contact opnemen via (072) 8 222 888 of neem contact op via info@kennemerwonen.nl.

Samen zorgen we er voor dat de buurt waarin u woont prettig en veilig blijft. Daarnaast voorkomen we dat de wachttijden voor woningen onnodig langer worden.

Wat doen wij met uw melding:

 • wij nemen iedere melding in behandeling;
 • het gemelde adres wordt door ons onderzocht;
 • het is van groot belang dat u zich bij voorkeur niet anoniem meldt (wanneer wij meer informatie nodig hebben, nemen wij mogelijk nog contact met u op);
 • wij garanderen u dat we vertrouwelijk met uw melding omgaan;
 • wanneer er daadwerkelijk sprake is van woonfraude, nemen wij maatregelen.

Hoe meld ik woonfraude?

Algemeen

Vermoedt u op een adres woonfraude, of kent u mensen die onrechtmatig gebruikmaken van een woning? U kunt direct digitaal woonfraude melden bij Kennemer Wonen. U kunt ons ook bellen via (072) 8 222 888 of neem contact op via info@kennemerwonen.nl.