leefbaarheid

Wonen is meer dan alleen de woning. Een nette, veilige omgeving hoort hier ook bij. Wij streven ernaar dat al onze huurders maximaal ervaren dat het ‘hun’ huis en ‘hun’ buurt is. Dit noemen wij leefbaarheid. Leefbaarheid is een breed begrip. Het betekent dat het wonen in de wijk en de woning zo plezierig mogelijk moet zijn. Samen met u als bewoners zijn we hier verantwoordelijk voor.

Veel gevraagd over leefbaarheid

Ik ben geen huurder van Kennemer Wonen en ik wil een overlastmelding doen, hoe doe ik dat?

Algemeen

In deze folder beter een goede buur leest u wat er onder overlast wordt verstaan.

Ervaart u last van uw buren en woont u in de regio Alkmaar of BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) dan is het ook mogelijk om de De Bemiddelingskamer in te schakelen. 

Is er volgens u echt sprake van overlast en wilt u dit bij ons melden? Vul dan dit overlastformulier in en stuur deze naar ons toe via info@kennemerwonen.nl of per post naar Postbus 284, 1850 AG Heiloo.

Wanneer komt de glazenwasser weer de ramen wassen in ons complex?

Algemeen

In de meeste complexen hangt er in de algemene toegangshal een schoonmaakschema. Hierop kunt u zien wanneer de glazenwassers weer komen en wanneer ze zijn geweest. Hangt er in uw complex geen schoonmaakschema? Neemt u dan contact op met Kennemer Wonen via telefoonnummer (072) 8 222 888 en vraagt u naar een medewerker wijkbeheer.

Mag ik een parkeerplaats in mijn tuin aanleggen?

Algemeen

Nee, u mag geen parkeerplaats in uw tuin aanleggen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw huurcontract en bijhorende algemene voorwaarden en onze folder tuinonderhoud met de regels over tuininrichting en onderhoud . 

Ik ervaar overlast van mijn buren/ buurtbewoners. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als u last ondervindt van uw buren, kunt u eerst proberen om zelf met de buren tot een oplossing te komen. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Laat uw buren daarom weten waar u last van heeft. Een goed gesprek kan wonderen doen.

Hierbij een aantal tips:

 • wacht met praten tot uw boosheid is gezakt;
 • maak een afspraak en neem de tijd;
 • kom met duidelijke voorbeelden van de overlast die u ervaart en geef aan wat het met u doet;
 • denk zelf alvast na over een oplossing en bespreek deze;
 • blijf rustig en maak duidelijke afspraken met elkaar.

Lost het praten met uw buren niets op? Dan kunt u contact opnemen met De Bemiddelingskamer. U kunt zelf contact opnemen of Kennemer Wonen kan u aanmelden.

Zijn de problemen na bemiddeling nog steeds niet opgelost? Dan kunt u eens bij andere buren gaan achterhalen of zij ook overlast hebben van dezelfde buren. Samen staat u namelijk veel sterker. In dit stadium is het belangrijk dat u noteert waar u precies last van heeft en op welke momenten.

Bent u een huurder van Kennemer Wonen dan kunt u op onze website een overlast melding doen.

Bent u geen huurder van Kennemer Wonen dan kunt u het overlastformulier gebruiken.

Meer informatie kunt u vinden in de folder beter een goede buur.

Hoe meld ik overlast bij Kennemer Wonen?

Algemeen

Bent u een huurder van Kennemer Wonen dan kunt u een overlast melding doen op onze website. 

Bent u geen huurder van Kennemer Wonen dan kunt u het overlastformulier gebruiken. 

Meer informatie over overlast kunt u vinden in de folder beter een goede buur.

Wat doet Kennemer Wonen als u overlast heeft gemeld?

Algemeen

Heeft u een overlastmelding opgestuurd? Binnen 2 werkdagen sturen wij u een ontvangstbevestiging.

Het kan ook zijn dat wij u adviseren zelf in gesprek te gaan met de buur waar u een melding over maakt. Ook kunnen wij doorverwijzen naar de De Bemiddelingskamer.

Kan de De Bemiddelingskamer niet bemiddelen? Dan neemt Kennemer Wonen uw melding verder in behandeling. In dat geval vragen wij u om de overlast voor een, nader te bepalen periode, te registreren om een zo goed mogelijk beeld van de situatie te krijgen. Uiteraard willen wij ook graag de andere kant van het verhaal horen en gaan daarom tevens in gesprek met de overlastveroorzaker. In dit gesprek geven wij niet aan van wie de overlastmelding afkomstig is. Elke situatie is anders, dit overleggen wij van te voren altijd met u.

 

Er zit graffiti op de gevel van mijn woning/ flat, wie gaat dat weghalen?

Algemeen

Als er graffiti op de gevel van uw woning of flat is gespoten neemt u contact op met Kennemer Wonen via telefoonnummer (072) 8 222 888 u kunt vragen naar het team sociaal beheer. Zij zullen de graffiti zo snel mogelijk bekijken en laten verwijderen.

Ik ben een huurder van Kennemer Wonen en ik ondervind overlast van een bewoner van een koopwoning. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als u overlast ondervindt van uw buren, kunt u eerst proberen om zelf met de buren tot een oplossing te komen. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Laat uw buren daarom weten waar u last van ervaart. Een goed gesprek kan wonderen doen.

Hierbij een aantal tips:

 • wacht met praten tot uw boosheid is gezakt;
 • maak een afspraak en neem de tijd;
 • kom met duidelijke voorbeelden van de overlast die u ervaart en geef aan wat het met u doet;
 • denk zelf alvast na over een oplossing en bespreek deze;
 • blijf rustig en maak duidelijke afspraken met elkaar.


Als het contact met uw buren moeilijk of helemaal niet loopt, adviseren wij u gebruik te maken van de Bemiddelingskamer. Deze onafhankelijke organisatie bemiddelt bij conflict tussen buren. U kunt zelf contact op nemen met de De Bemiddelingskamer en om een bemiddeling vragen. Wij kunnen dit ook voor u doen. U wordt daarna benaderd door de Bemiddelingskamer voor een intakegesprek.

Meer informatie kunt u vinden in de folder beter een goede buur.

Er ligt rommel in onze gezamenlijke hal of op de galerij, kan er iemand langs komen?

Algemeen

Als er rommel in de gezamenlijke hal of op de galerij ligt, spreek dan eerst diegene aan waar de rommel van is. Komt u er samen niet uit, neemt u dan contact op met Kennemer Wonen via telefoonnummer (072) 8 222 888. U kunt dan vragen naar het team sociaal beheer.

Wanneer komen ze weer schoonmaken in ons complex?

Algemeen

In de algemene toegangshal hangt een schoonmaakschema. Hierop kunt u zien wanneer de schoonmakers weer komen en wanneer ze zijn geweest.

Wat is sociale overlast?

Algemeen

Als u overlast ervaart van uw buren of buurtbewoners noemen we dat sociale overlast. Voorbeelden van merkbare sociale overlast zijn geluidsoverlast en drugsgebruik. Onder sociale overlast vallen ook stille problemen zoals het vermoeden van kindermishandeling of verwaarlozing.

Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Laat uw buren daarom weten waar u overlast van heeft. Een goed gesprek kan wonderen doen.

Meer informatie kunt u vinden in de folder beter een goede buur. Ook op de website van het Juridisch Loket vindt u veel informatie over de rechten en plichten van u en uw buren.

Neem contact op met de wijkconsulent van Kennemer Wonen als: 

 • u zich zorgen maakt over een gezin bij u in de buurt. Eventueel kunt u ook contact opnemen met Veilig Thuis.
 • u zich zorgen maakt over een buurtbewoner die verward gedrag laat zien. Eventueel kunt u ook bellen naar Meldpunt Zorgwekkend Gedrag op (0800) 1205
 • u merkt dat uw buren hun woning extreem vervuilen. Bel dan altijd met Kennemer Wonen.

 

Werken aan leefbaarheid. Hoe doet Kennemer Wonen dat?

Algemeen

Als het om de leefbaarheid in een wijk gaat, willen we graag met de bewoners van die wijk het gesprek aangaan. Samen overleggen we wat er nodig is en zijn we ervoor verantwoordelijk dat de leefbaarheid in de wijk verbetert. U leeft tenslotte in de wijk en weet waar behoefte aan is.

Ik wil de leefbaarheid van mijn wijk verbeteren. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als u een idee heeft om de leefbaarheid in uw wijk te verbeteren, dan gaan we graag met u in gesprek. U kunt uw idee aan ons doorgeven door een e-mail te sturen naar info@kennemerwonen.nl.

Wat is leefbaarheid?

Algemeen

Leefbaarheid is een breed begrip. Het betekent dat het wonen in de wijk en de woning zo plezierig mogelijk moet zijn. Samen met u als bewoners zijn we hier verantwoordelijk voor.

Ik woon in een flat of appartementencomplex. Wat zijn de regels voor het stallen van spullen in de algemene ruimten?

Algemeen

Onder algemene ruimten verstaan wij: de galerij, de brandgang en de achterpaden, de portieken, het trappenhuis en andere gezamenlijke ruimten.

 Het is belangrijk dat deze algemene ruimten goed begaanbaar zijn voor de hulpdiensten en de bewoners van uw complex.

Stal daarom geen fietsen, kinderwagens en brommers in de algemene ruimten. Deze blokkeren de doorgang voor de hulpdiensten en uw buren met een rollator of kinderwagen.

Ook bij brand, of een andere calamiteit, blokkeren deze zaken uw eigen vluchtweg: dit is niet gewenst in een situatie waarbij iedere seconde telt!

Er is iets van mij gestolen of stuk gemaakt. Kan ik bij Kennemer Wonen camerabeelden opvragen?

Algemeen

Bij diefstal van, of schade aan, uw eigendommen is het nodig om aangifte te doen bij de politie. De politie bepaalt of zij de beelden wil bekijken of nodig heeft voor het behandelen van uw zaak. Wij kunnen geen camerabeelden met u delen en verwijzen u daarom naar de politie voor de afhandeling van uw aangifte.

Ik woon in Alkmaar. Wat doe ik met mijn afval?

Algemeen

In deze folder leest u wat u kunt doen met grof afval als u in Alkmaar woont.

En hier leest u wat u met uw restafval moet doen als u in Alkmaar woont.