Duurzaamheidsvisie

Kennemer Wonen staat er voor dat er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn
voor onze bewoners, nu en in de toekomst. Duurzaamheid is het derde belangrijk thema waar
we een opgave hebben en vraagt om forse investeringen. Het is onze uitdaging om te zoeken
naar de optimale balans tussen de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid.

Voor het thema duurzaamheid is een Duurzaamheidsvisie en uitvoeringsprogramma 2020-2025 opgesteld.