Nationale Prestatieafspraken volkshuisvesting

Nationale Prestatieafspraken volkshuisvesting
Vorige week stemde Krista Walter, directeur-bestuurder Kennemer Wonen, voor het akkoord Nationale Prestatieafspraken volkshuisvesting. ‘Dit is een mooi akkoord. Goed voor onze huurders én goed voor woningzoekenden!’
Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties circa. €1,7 miljard aan investeringsruimte vrij. Daar tegenover staan nu bindende en wederkerige prestatieafspraken. Met het akkoord geven Aedes, Woonbond, VNG en het Rijk met een gezamenlijke agenda antwoord op actuele maatschappelijke opgaven.
Om het huidige tekort aan sociale huurwoningen en de wachtlijsten aan te pakken gaat het bouwtempo flink omhoog de komende jaren. Corporaties zetten verdere stappen in het verduurzamen van hun woningen. Ook zijn er afspraken gemaakt over het betaalbaar houden van de huur, vooral voor huurders die dat het hardst nodig hebben.

‘Door het afschaffen van de verhuurderheffing kunnen wij de ambitieuze doelen uit het akkoord realiseren. Hoe en waaraan wij de vrijkomende gelden kunnen investeren, wordt de komende periode verder uitgewerkt. Samen bouwen we aan goed en betaalbaar wonen.’

Bekijk de afbeelding hieronder met een samenvatting van de meest belangrijke punten, of klik hier voor een grote versie.