Nieuwbouwplan Ter Coulsterlaan Heiloo in aangepaste vorm verder

‘Energiezuinig gebouw met 25 extra woningen is het uitgangspunt’

De woningen aan de Ter Coulsterlaan 1 t/m 21 zijn sterk verouderd.
Met nieuwbouw kan een duurzaam en energiezuinig gebouw worden gerealiseerd en kunnen sociale huurwoningen worden toegevoegd. Betaalbare woningen waar in Heiloo dringend behoefte aan is. In september 2020 zijn de eerste plannen gedeeld met omwonenden. Nu ligt er een aangepast plan. De gemeente Heiloo is positief over deze ontwikkelingen en ondertekent binnenkort een intentieverklaring voor dit project met Kennemer Wonen. De volgende stap is het opstellen en in procedure brengen van een nieuw bestemmingsplan.

Aangepast plan na reacties van omwonenden
Het eerste plan betrof een nieuw complex met vijf bouwlagen in een U-vorm. Naar aanleiding van opmerkingen van omwonenden en de gemeente is het plan aangepast. Het gebouw is V-vormig geworden. Ook is de bouwhoogte verlaagd naar 4 lagen in plaats van 5, waarmee het aantal nieuwe woningen is teruggebracht van 52 naar 46. Michiel van Baarsen, manager Vastgoed van Kennemer Wonen: “Ten opzichte van het huidige aantal betekent dit nog steeds een toevoeging van 25 woningen. Met dit plan komen wij de omwonenden van het complex tegemoet en hebben wij nog steeds een kwalitatief goed plan om extra woonruimte te creëren voor woningzoekenden.”

Betrokkenheid en behoud van bomen
De komende periode werkt Kennemer Wonen het plan verder uit. Daarbij is veel aandacht voor het behoud van zoveel mogelijk bomen. Hierover is nauw contact met de omwonenden en met de groendeskundige van de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente. Tegelijkertijd buigt de gemeente Heiloo zich over de mogelijkheid het aantal parkeerplaatsen op een verantwoorde manier terug te brengen. Hierdoor kan meer groen behouden blijven. Wethouder Peter van Diepen: “Door het tekenen van de intentieverklaring zetten wij een mooie stap richting het realiseren van extra sociale huurwoningen in Heiloo. Deze 25 stuks zijn hard nodig voor woningzoekenden. Bij de verdere ontwikkeling van het plan blijven wij met Kennemer Wonen en omwonenden in gesprek. Wij gaan op zoek naar een eindresultaat waarbij het realiseren van extra sociale huurwoningen met behoud van zoveel mogelijk groen en leefbaarheid samengaan”.

Vervolg
Met de intentieverklaring op zak, moet het definitieve plan voor de woningbouw en de inrichting van de openbare ruimte verder uitgewerkt worden. Kennemer Wonen en de gemeente werken hierin samen en blijven hierover in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden. Ook moet voor de bouw van het nieuwe plan een bestemmingsplan procedure doorlopen worden. Wanneer alles volgens planning verloopt, verwacht Kennemer Wonen medio 2023 te starten met sloop van het huidige gebouw. De nieuwbouw kan dan begin 2025 worden opgeleverd.

Kijk ook op de projectpagina Ter Coulsterlaan.

Impressie nieuwbouw Ter Coulsterlaan
Impressie nieuwbouw Ter Coulsterlaan vanaf Ter Coulsterkerk


Impressie nieuwbouw Ter Coulsterlaan in vogelvluchtperspetief
Impressie nieuwbouw Ter Coulsterlaan in vogelvluchtperspectief