Plek voor kwetsbare mensen aan de Kanaalweg in Heiloo

In de gemeente Heiloo zijn er plannen om aan de Kanaalweg 7-9, ter hoogte van de gemeentewerf en brandweerkazerne, twee woningen te bouwen voor mensen die niet goed functioneren in een reguliere woonomgeving. Het project ‘Kanaalweg 7-9’ biedt de toekomstige bewoners een kleinschalige en laagdrempelige leefomgeving met zo min mogelijk prikkels. Vanuit deze stabiele basis, leren zij om zelfstandig te wonen en blijft de leefbaarheid in de buurt gewaarborgd. De woningen worden gebouwd in een gebied dat op flinke afstand van andere woningen ligt. ´Hierdoor is de plek bij uitstek geschikt voor deze vorm van wonen´, aldus wethouder van Diepen.

Ondersteuning en begeleiding
De twee huizen bieden een woonvorm voor zorgmijdende, vaak langdurig dakloze personen. Personen die vanwege hun problematiek en gedrag niet geschikt zijn voor het wonen in een reguliere woonwijk en extra begeleiding nodig hebben. Begeleiding in een vorm die niet (meer) past bij het wonen in een (zorg)instelling. Om zelfstandig te kunnen wonen, hebben deze bewoners wel ondersteuning en begeleiding nodig. Wethouder Elly Beens: ‘Gemeente Heiloo is met het Leger des Heils in gesprek over de woonbegeleiding en de individuele zorg van de toekomstige bewoners.’ De omwonenden van Kanaalweg 7-9 ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst op 21 maart over het project. Hierbij zijn de zorgpartij, gemeente Heiloo en Kennemer Wonen aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Prestatieafspraken tussen Kennemer Wonen, huurdersorganisaties en de gemeente
Gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen in de regio Alkmaar werken samen aan het passend huisvesten van inwoners die afhankelijk zijn van ondersteuning en zorg. In het ´Pact Wonen met Ondersteuning, commitment op leefbaarheid´ staat dit beschreven. Het pact is gericht op het creëren voldoende huisvesting voor kwetsbare inwoners die uitstromen uit de jeugdzorg en uit de maatschappelijke opvang. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over passende begeleiding en ondersteuning van kwetsbare inwoners. Het ontwikkelen van de Kanaalweg 7-9 voor deze doelgroep staat in de prestatieafspraken voor 2022 tussen Kennemer Wonen, huurdersorganisaties en de gemeente.