langer zelfstandig wonen

​De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Veel gevraagd over langer zelfstandig wonen

Ik wil zo lang mogelijk in mijn woning blijven wonen. Kan mijn woning worden aangepast?

Algemeen

Als u als gevolg van ouderdom of een lichamelijke beperking moeite heeft om in uw woning te blijven wonen? Kunt u bij het Wmo-loket van uw gemeente een aanvraag doen voor een aanpassing. Denk hierbij aan:

  • verbreding van deurposten
  • een traplift
  • aanpassing aan uw badkamer
  • aanpassingen aan drempels

De gemeente bepaalt, afhankelijk van de situatie of u in aanmerking komt voor aanpassingen. Vaak vergoeden ze kleinere aanpassingen niet, dit is afhankelijk van de gemeente. Het kan zijn dat de gemeente bepaalt dat er zoveel aanpassingen nodig zijn, dat u beter kunt verhuizen. U krijgt dan een urgentiebewijs.

U moet Kennemer Wonen wel apart om toestemming vragen voor de aanpassing.

Speelt Kennemer Wonen een rol bij het indienen van een Wmo-aanvraag?

Algemeen

Nee, u moet uw Wmo-aanvraag indienen bij de gemeente. Wordt uw aanvraag goedgekeurd door de gemeente dan wordt er schriftelijk toestemming gevraagd aan Kennemer Wonen. Dit geldt voor ingrijpende veranderingen van bijvoorbeeld de indeling van badkamer of keuken. Kleine aanpassingen zoals beugels, drempelhulpen mogen zonder aanvraag geplaatst worden.

Waar kan ik een aanvraag indienen voor een Wmo-aanpassing in de woning?

Algemeen

U kunt een aanvraag indienen bij uw gemeente. Elke gemeente heeft een Wmo-loket (Wet maatschappelijke ondersteuning) of een sociaal team waarbij u de aanvraag kunt indienen. Wordt uw aanvraag goedgekeurd door de gemeente dan wordt er schriftelijk toestemming gevraagd aan Kennemer Wonen. Dit geldt voor ingrijpende veranderingen van bijvoorbeeld de indeling van badkamer of keuken. Kleine aanpassingen zoals beugels, drempelhulpen mogen zonder aanvraag geplaatst worden.

Moet ik betalen voor een Wmo-aanpassing?

Algemeen

Aanpassingen die de gemeente uitvoert, worden deels of volledig betaald uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen, soms is dit afhankelijk van uw inkomen. Het Wmo-loket of het sociaal team van uw gemeente geeft u hierover alle informatie.

Wat betekent de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten zorgen voor de uitvoering van de Wmo.

Ik wil een verhoogd toilet en/of beugels. Kan ik dit bij Kennemer Wonen aanvragen?

Algemeen

Nee, Kennemer Wonen plaatst geen verhoogde toiletten, u dient hier zelf zorg voor te dragen. Wel dient u dit bij ons te melden door middel van een aanvraag voor een zelf aangebrachte voorziening (ZAV). Dan ontvangt u van ons een toestemmingsbrief met advies.

Een verhoogd toilet en beugels kunt u zelf kopen bij een bouwmarkt (de gemeente noemt dit algemene voorzieningen en deze vallen buiten de WMO).  Ook via Medipoint of Evean kunt u dit zelf kopen.  Voor vragen over de WMO verwijzen wij u naar uw gemeente. Ook kunt u voor informatie over dit onderwerp terecht op de website van de rijksoverheid.

Is uw toiletruimte ouder dan 30 jaar? Dan kunt u een aanvraag voor aanvraagformulier interieur op verzoek doen. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, bekijken wij welk bouwjaar uw toiletruimte heeft. De uitkomst van uw aanvraag kan zijn:

  • Wij keuren uw aanvraag goed omdat de toiletruimte 35 jaar of ouder is;
  • Wij laten een conditiemeting door de aannemer doen omdat de toiletruimte ouder dan 30 jaar is en jonger dan 35 jaar;
  • Wij wijzen de aanvraag af omdat de toiletruimte jonger dan 30 jaar is.
  • Wij wijzen uw aanvraag af omdat de leeftijd van de toiletruimte tussen de 30 en 35 jaar ligt en de technische staat voldoende is;
  • Bij twijfel over het bouwjaar vragen wij een aannemer te beoordelen of uw toiletruimte aan vervanging toe is. Het oordeel van de aannemer is hierin leidend.

Let op dat wij dan wel de gehele toiletruimte vervangen; dus ook tegelwerk. U kunt Interieur op Verzoek niet gebruiken om (bijvoorbeeld) alleen een verhoogde toiletpot aan te vragen.

Ik wil een sleutelkastje, hoe vraag ik die aan?

Algemeen

Een sleutelkastje vraagt u schriftelijk bij Kennemer Wonen aan. U krijgt van ons een schriftelijke bevestiging meer daarin de voorwaarden over hoe u het kastje dient op te hangen. Bijvoorbeeld, u mag alleen boren in de voegen en het kastje mag niet op de voordeur worden opgehangen. 

Het sleutelkastje kunt u zelf aanschaffen, maar kunt u ook bij uw gemeente aanvragen, afdeling WMO.