servicekosten

Als u in een appartementencomplex woont, betaalt u als huurder maandelijks een bedrag voor algemene kosten. We noemen dit servicekosten. Elk jaar ontvangen de huurders van een complex een overzicht van de servicekosten. Dit heet een afrekening. Het is een kostenoverzicht van de servicekosten van het voorgaande kalenderjaar.

Veel gevraagd over servicekosten

Ik woon in een appartementencomplex en heb de huur opgezegd. Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten?

De servicekosten worden jaarlijks voor 1 juli over het voorgaande jaar afgerekend. Op uw nieuwe adres krijgt u de afrekening van de servicekosten van uw vorige woning.

Wie betaalt servicekosten voor de leegstaande woningen?

De totale servicekosten worden verdeeld over alle woningen in het gebouw. De kosten die horen bij de leegstaande woningen zijn voor rekening van Kennemer Wonen.

Wat zijn voorbeelden van servicekosten?

Voorbeelden van servicekosten zijn:

  • elektra algemene ruimte en lift
  • schoonmaakkosten

Meer algemene informatie over servicekosten kunt u vinden op de website van de huurcommissie.

Wanneer wordt de afrekening servicekosten verstuurd?

De afrekening servicekosten wordt elk jaar voor 1 juli verstuurd. De afrekening heeft betrekking op de periode dat u in de woning heeft gewoond in het voorgaande jaar.

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen. Waarom krijg ik een afrekening?

U betaalt maandelijks een voorschot voor servicekosten. Wij rekenen jaarlijks de werkelijke kosten met u af. Eventueel teveel betaalde voorschotten betalen we aan u terug. Zijn de werkelijke kosten hoger dan uw voorschotten? Dan moet u bijbetalen. Een overzicht van de kosten en de voorschotten treft u aan op de afrekening.

Waarom verrekent Kennemer Wonen de servicekosten?

De servicekosten verrekent Kennemer Wonen aan de hand van de werkelijk gemaakte kosten. Vooraf is een inschatting gemaakt van de kosten en is een voorschot vastgesteld.

Soms zijn de werkelijke kosten hoger of lager. De oorzaken zijn bijvoorbeeld een hoger of lager tarief van het energiebedrijf of een hoger of lager energieverbruik.

Wanneer verandert Kennemer Wonen het voorschotbedrag van de servicekosten?

Het voorschotbedrag wordt alleen veranderd op het moment dat deze te laag of te hoog is. Dit blijkt als de servicekosten zijn afgerekend. Als dit gebeurt krijgt u hierover bericht.

Hoe worden de servicekosten verdeeld in mijn complex?

De servicekosten die bewoners betalen voor het verbruik van energie in de algemene ruimten worden verdeeld over alle bewoners. Daarnaast kunnen er individuele kosten zijn per woning die dan ook per woning worden berekend. Denk hier bijvoorbeeld aan gas. Meer informatie over servicekosten kunt u vinden op de website van de huurcommissie.

Het lukt me niet om de afrekening servicekosten te betalen. Wat kan ik doen?

U kunt een betalingsregeling met ons treffen als u voldoet aan volgende voorwaarden :

  • u betaalt uw achterstand in maximaal 6 maanden
  • het minimale bedrag per maand is €50,-
  • u moet naast de betalingsregeling uw lopende huur voor de eerste van de maand betalen
  • er wordt maximaal 1 keer per 12 maanden een betalingsregeling per klant afgesloten

Wilt u een betalingsregeling met ons afsluiten, dit kunt u aanvragen op onze website bij "Mijn Kennemer Wonen"

U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer (072) 8 222 888.

 

Wanneer moet ik een bedrag voor servicekosten bij betalen?

Wij rekenen jaarlijks de werkelijke kosten met u af. Eventueel teveel betaalde voorschotten betalen we aan u terug. Zijn de werkelijke kosten hoger dan uw voorschotten? Dan moet u bijbetalen.

Bedragen onder de €2,50 brengen we niet in rekening. Is het te betalen bedrag van de afrekening hoger dan €2,50? Dan berekenen we het volledige bedrag aan u door.

Wanneer krijg ik een afrekening stookkosten?

Wij streven ernaar om de afrekening stookkosten elk jaar voor 1 juli te versturen. Mocht u dit door organisatorische problemen niet lukken dan krijgt u hierover bericht.

Hoe wordt de levering van warmte en warmwater via blokverwarming afgerekend?

De afrekening voor de levering van warmte en warmwater via blokverwarming, wordt afgerekend via de servicekosten.  Het meetbedrijf Techem leest op afstand de meterstanden van uw verbruik af en Techem verwerkt de meterstanden. De berekening wordt als bijlage bij de afrekening meegezonden.

Hoe wordt mijn voorschotbedrag voor servicekosten bepaald?

Het voorschotbedrag wordt bepaald op basis van uw gebruik van het afgelopen jaar.

De warmtewet is niet meer van toepassing. Onder welke wet valt de warmtelevering nu?

De levering van warmte valt nu onder het besluit servicekosten.