Nieuwbouw van 54 sociale huurwoningen J.E. de Witstraat

Sloopwerkzaamheden starten in augustus, oplevering in 2024

Kennemer Wonen gaat de 54 boven- en benedenwoningen aan de J.E. de Witstraat, Hogeweg en Middelweg in Uitgeest vervangen voor nieuwbouw. De afgelopen periode zijn de laatste afspraken gemaakt en contracten ondertekend met de aannemers. Bottelier BV uit Haarlem start in augustus met de sloop van de huidige woningen, waarna K. Dekker Bouw & Infra uit Warmenhuizen de bouw van de nieuwe woningen voor zijn rekening neemt. De 54 toekomstbestendige nieuwbouwwoningen worden onderverdeeld in 28 driekamerappartementen en 26 rijwoningen, geschikt voor jong en oud.

Woningen duurzaam en toekomstbestendig
De woningen zijn 70 jaar oud en voldoen niet meer aan de huidige maatstaven. Met de sloop en vervolgens nieuwbouw van 54 sociale huurwoningen draagt Kennemer Wonen bij aan de verduurzaming van het woningbezit en vergroot daarnaast de toegankelijkheid en het wooncomfort voor haar huurders. De nieuwbouw bestaat uit een combinatie van 28 driekamerappartementen (68-72 m2) en 26 rijwoningen (86-87 m2) met een huurprijs tussen € 633,- en 763,- (prijspeil 2022).

Betaalbaarheid
Krista Walter, directeur-bestuurder Kennemer Wonen: “Fijn dat de nieuwbouw van 54 sociale huurwoningen nu echt van start gaat. Door de duurzaamheidsmaatregelen in de nieuwbouw, zoals gasloos, goede isolatie, het plaatsen van een warmtepomp en zonnepanelen, zorgen wij voor woningen met lagere woonlasten voor onze huurders en woningzoekenden. Doordat de woningen nultredentoegankelijk zijn, zorgen wij tegelijkertijd voor toekomstbestendige woningen die geschikt zijn voor jong en oud.”

Tijdelijke afsluiting van het plangebied
Gedurende de werkzaamheden is het plangebied niet toegankelijk voor weggebruikers. De J.E. de Witstraat wordt afgesloten tussen de Hogeweg en de Middenweg. Er geldt een omleidingsroute. Kijk voor de actuele informatie over de verkeersituatie (of afsluiting) op de website van de gemeente Uitgeest (www.uitgeest.nl).

Planning
Omwonenden zijn reeds per brief en tijdens een inloopavond geïnformeerd over de aankomende werkzaamheden. Wanneer alles volgens planning verloopt, start de bouw van de nieuwe woningen in het voorjaar van 2023 en worden de woningen in het eerste kwartaal van 2024 opgeleverd.